Home

Achtergrond

Nieuwe normen voor dieren en voorraad mais en gras

Om de jaarwinst op een juiste wijze vast te kunnen stellen moeten de bedrijfsmiddelen en voorraden op balansdatum gewaardeerd worden.

In de landbouwnormen worden dan ook afspraken gemaakt over de waardering van dieren en de voorraad mais en gras. Bij de waardering wordt onderscheid gemaakt tussen rundvee, varkens, pluimvee, schapen, geiten, nertsen en konijnen.

Als voorbeeld hoe een diersoort gewaardeerd wordt, is het onderstaande voorbeeld van de waardering van een zelf opgefokte melkkoe opgenomen.

Berekening waardering zelfopgefokte melkkoe

Normbedrag incl. OB Normbedrag excl. OB

Beginwaarde kalf prijspeil 2007 €62,31 €58,16

Opfokkosten 24 maanden:

2007: 6 x € 31,11 (€ 28,12) €186,66 €168,72

2008: 12 x € 35,75 (€ 32,13) € 429,00 € 385,56

2009: 6 x € 35,69 (€ 32,15) €214,14 €192,90

Totaal €892,11 €805,34

Uitgroei van 24 naar 48 maanden € 34,56 €31,85

Kostprijs zelfopgefokte melkkoe na uitgroei €926,67 €837,19

Waarde gemiddelde uitstoot na 3,6 jaar €590,33 €546,34 Som €1.517,00 €1.383,53

Gedeeld door 2 2

Gemiddelde waarde aangefokte melkkoe €758,50 €691,77

Voorraad maïs eigen teelt

Normbedragen voorraad maïs

De voorraad in eigen bedrijf geteelde maïs wordt gewaardeerd op:

€ 1.212,08 (€ 1.113,47) per hectare in voorraad.

Als niet uitgegaan wordt van een voorraad op basis van een bedrag per hectare, maar van de aanwezige kubieke meters in de kuil, is de waardering per m³ € 17,19 (€ 15,79).

Wordt uitgegaan van een voorraad in kilogrammen droge stof, is de waardering per ton ds € 88,15 (€ 80,98).

Voorraad gras (en hooi) eigen teelt

Voor gras in de voordroogkuil (en hooi) geldt een normbedrag van € 273,90 (€ 252,69) per hectare per snede in voorraad.

Als niet uitgegaan wordt van een voorraad op basis van een bedrag per hectare per snede, maar van de aanwezige kubieke meters in de kuil, is de waardering per m³ € 19,64 (€ 18,12).

Wordt uitgegaan van een voorraad in kilogrammen droge stof gras (of hooi), is de waardering per ton ds € 103,36 (€ 95,36).

De volledige tekst van de landbouwnormen 2009 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.