Home

Achtergrond

Naheffingsaanslag fosfaatheffing terecht en op juist bedrag vastgesteld

De naheffingsaanslag fosfaatheffing is terecht en tot het juiste bedrag vastgesteld.

Dit is de conclusie van het gerechtshof te Den Bosch. Wel wordt op grond van de hardheidsclausule de aanslag verminderd door de inspecteur.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof Den Bosch de volgende:

belanghebbenden nemen in 2000 het landbouwbedrijf van A over. Zij kiezen ervoor om ook het verrekeningsverleden van A voor de fosfaat- en stikstofheffing (6.377 respectievelijk 12.023 kg) over te nemen. De verfijnde aangifte MINAS van belanghebbenden resulteert voor 2005 in een bedrag aan fosfaatheffing van € 30.105 en stikstofheffing van € 0. Omdat belanghebbenden de op aangifte verschuldigde fosfaatheffing niet volledig voldoen, legt de inspecteur een naheffingsaanslag fosfaatheffing op van € 30.105. In geschil is of de naheffingsaanslag terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslag fosfaatheffing terecht en tot het juiste bedrag heeft opgelegd. Het saldo uit vorige jaren inclusief het saldo van het overgenomen bedrijf A is door de inspecteur op de juiste wijze bij beschikking vastgesteld. Het saldo staat onherroepelijk vast nu belanghebbenden hebben nagelaten bezwaar te maken. Belanghebbenden hebben verder niet aannemelijk gemaakt dat zij alle op hun bedrijf aanwezige mest hebben afgevoerd naar derden. Het hoger beroep van de inspecteur is gegrond. Overigens heeft de inspecteur toegezegd om op grond van de hardheidsclausule de aanslag te verminderen tot € 19.129.

Meer informatie: Hof 's-Hertogenbosch, MK I, 25 september 2009, nr. 08/00441

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.