Home

Achtergrond 1 reactie

Ministerie wil overleg met VS over fruitmot

Het ministerie van landbouw hoopt in januari met de Amerikanen te overleggen over een monitoringsprogramma dat de Nederlandse peper- en paprikateelt vrij moet verklaren van de Afrikaanse fruitmot.

Het departement wil ook de monitoring van de mot gedurende het teeltseizoen toelichten. Het plan van aanpak is recent naar de VS gestuurd. Doel is om vóór de start van het paprikaseizoen duidelijk te hebben of export op Amerika mogelijk is. Door de vondst van de fruitmot op een peperbedrijf boycot de VS Nederlandse peper en paprika.

Met de monitoring van de teelt op 125 bedrijven is al een begin gemaakt. Paprikatelers is verzocht per hectare vier feromoonvallen op te hangen. Het Kwaliteits- Controle-Bureau (KCB) zal na twee cycli van zes weken de vallen controleren op de aanwezigheid van de mot. De eerste controle is in januari, de tweede in maart. KCB vervangt na de eerste cyclus de vallen. De Amerikanen hebben deze werkwijze nog niet goed gekeurd; dat moet uit het overleg in januari blijken.

Als de VS deze monitoring goedkeurt, wordt de teelt 'motvrij' verklaard. Om vervolgens te kunnen exporteren is een monitoring gedurende het hele seizoen nodig. Handel, teelt en overheid stellen voor op teeltbedrijven die exporteren en op handelsbedrijven driewekelijks te controleren. Het betreft circa vijftig bedrijven. Tevens moeten export- en importlocaties gescheiden worden, om besmetting van Nederlands product door importproduct te voorkomen.

De monitoring moet uiteindelijk leiden tot een register van teelt- en exportbedrijven die aan de VS mogen leveren. Frugi Venta benadrukt dat dit nog een voorstel is. Bij een vondst van de mot zou voor teeltbedrijven een uitsluiting van zes weken gelden, voor exportbedrijven is dat een week. De Plantenziektenkundige Dienst zal daarna beoordelen of een bedrijf weer in het register wordt opgenomen. Voor de langdurige monitoring is 200.000 euro nodig. Het is nog niet bekend of dit opgebracht wordt uit PT-gelden of anderzins.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Dave

    Interessant.. Nooit meer iets van gehoord trouwens. Wel leuk de term "feromoonval", las laatst op <> dat je die feromonen ook in het versieren van vrouwen kunt gebruiken.. soort van "feromoonval" voor vrouwen :)

Of registreer je om te kunnen reageren.