Home

Achtergrond

Meer ruimte voor vrouw

De agrarische sector loopt ver achter wat betreft het aantal vrouwen in de toplaag.

Toch is ontegenzeggelijk sprake van een ommekeer: het ministerie wordt aangevoerd door een vrouw - ook nog eens de lijstaanvoerder van de AgriTop50 van 2009 - en ook de ambtelijke topfuncties zijn veelal in handen van vrouwen. In de Kamer is het opvallend hoeveel vrouwen het woord in de landbouwdebatten voeren en in Brussel is de voornaamste Nederlandse stem ook al die van een vrouw, Esther de Lange.

In de agrarische belangenbehartiging gaat het wat langzamer met de opmars van vrouwen, maar de voorbeelden zijn er wel degelijk met Annechien ten Have (LTO), Sieta van Keimpema (NMV) en eerder Hanny van Beek (NAV). De grote achterblijver is de Nederlandse agribusiness, waar vrouwen vaak louter als perswoordvoerder het gezicht zijn. In het hogere management is bijna geen vrouw te vinden, daar waar grote multinationals in de voedingssector als ADM, PepsiCo, Kraft Foods en Sara Lee door een vrouw worden geleid.

De vermaatschappelijking van landbouw en voedsel speelt een rol in de opmars van vrouwen. De agrarische sector wordt steeds minder als pure productiefactor en economische sector beschouwd en meer op algemene aspecten als voedselkwaliteit, welzijn en het milieu beoordeeld. Dat is niet alleen bij het ministerie en in de Tweede Kamer te zien; zie het aantreden van vrouwen vanaf de jaren 90 op landbouwministeries in de EU, VS en het EU-landbouwcommissariaat. Niet geheel toevallig veranderden veel departementen in die periode van naam en werd landbouw daarin openlijk gerelateerd aan voedsel en consument.

Vrouwen aan de top brengen veranderingen. Het is goed dat sprake is van een betere afspiegeling. Opvallend is dat veel topvrouwen zelf positieve discriminatie afwijzen - en terecht. Zij willen niet de top bereiken omdat ze vrouw zijn, maar omdat ze goed zijn. Als de agrarische sector en agribusiness slim zijn, grijpen ze die kans met beide handen aan.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.