Home

Achtergrond

Landelijke landbouwnormen 2009

Na onderhandeling met het landbouwbedrijfsleven heeft de Belastingdienst op donderdag 10 december de landelijke landbouwnormen 2009 vastgesteld.

Aan de zijde van het bedrijfsleven hebben de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, de Samenwerkende Registeraccountants en Accountantsadministratieconsulenten (SRA), de Tuinbouw Accountants Administratie Kantoren (TAAK) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) aan de onderhandelingen deelgenomen.

Het resultaat is dat nu voor het achttiende jaar voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden in de akkerbouw, bollen- en bomenteelt, veehouderij en tuinbouw normbedragen zijn vastgesteld.

De landbouwnormen bestaan uit een elftal onderdelen. Zo zijn er normen vastgesteld voor onttrekkingen uit het bedrijf zoals eigen gebruik van eieren, melk en gas, olie, elektriciteit en water. Hierin zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. Verder zijn er nieuwe waarderingen overeengekomen voor dieren en de voorraden maïs en gras. Ook zijn er nieuwe normen vastgesteld voor de tuinbouwsector. Voor deze sector betreft het vooral afschrijvings- en waarderingsnormen.

Verder zijn voor de onderdelen bloembollenkramen, boomopstanden, de productierechten en afschrijving landbouwmachines nieuwe normen vastgesteld.

Nieuw zijn dit jaar ondermeer het onderdeel vorderingen akkerbouw en veehouderij, het onderdeel veldinventaris landbouw en vollegrondstuinbouw. Verder is een ingroeiregeling over belangen in Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. opgenomen.

Al met al zijn nu voor het 18e achtereenvolgende jaar de Landelijke Landbouwnormen vastgesteld. Zij voorzien in een behoefte voor zowel adviseur als inspecteur. Veel onnodige discussies worden hiermee voorkomen.

In een aantal vervolgartikelen wordt nader ingegaan op de belangrijkste (nieuwe) onderwerpen van de landbouwnormen.

De tekst van de landbouwnormen 2009 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl .

Mr. P.L.F. (Pieter) Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.