Home

Achtergrond 3 reacties

LLTB woest op Staatsbosbeheer

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB is verbolgen over het besluit van Staatsbosbeheer (SBB) om edelherten los te laten in het natuurgebied Meinweg.

De LLTB is niet te spreken over de handelwijze van Staatsbosbeheer. Volgens Staatsbosbeheer is het Meinweggebied een van de drie natuurgebieden in Nederland waar edelherten mogen lopen. LLTB zegt dat het plan van SBB indruist tegen eerder gemaakte afspraken. De Limburgse landbouworganisatie vreest schade door het wild, maar is ook bang voor dierziekten die door de edelherten worden overgedragen. Schade moet worden verhaald via het Faunafonds, maar volgens de LLTB zijn daaraan strenge voorwaarden verbonden.
Staatsbosbeheer rekent er op dat de provincie Limburg de vergunningaanvraag steunt. "Ervan uitgaande dat eventuele landbouwschade wordt gecompenseerd en dat er maatregelen worden genomen ter voorkoming van mogelijke verkeersrisico’s", verklaart een woordvoerder.

Het is voor het eerst dat er in Limburg concrete plannen zijn om het edelhert te introduceren. De LLTB voorziet dat de populatie snel zal groeien en zal uitwaaieren over een groot gebied in Midden-Limburg. Waar de edelherten precies uitgezet zouden moeten worden, is onduidelijk.

Harry Kager van de LLTB zegt dat het draagvlak voor het SBB-plan ontbreekt. "De volstrekt eigenzinnige manier waarop Staatsbosbeheer in dit voor de agrarische sector gevoelige onderwerp te werk gaat, duidt erop dat men zich daar niet veel aan gelegen laat liggen", aldus Kager.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ex lid

  Een goede belangenbehartiger moet weten waar je mee aan tafel gaat zitten. Dat zulke organisaties andere bedoelingen hebben daar hoef je niet veel verstand voor te hebben. Het is daarom ook niet te begrijpen dat de oranisaties zoals LTO zich daarvoor lenen. Toen ik nog lid was van die organisatie hebben we met die organistaties veschillende gesprekken gehad. Maar als er gezegt wordt, we gaan door tot er niets meer over is van een bepaalde bedrijfstak, dan moet je stoppen met praten, het heeft geen enkele zin om aan zulke figuren nog tijd in te steken. Maar LTO liet zich steeds gebruiken achter de rug om van de leden en over de ruggen van de leden!!!!! Toen het me zelf over kwam heb ik meteen mijn lidmaatschap opgezecht. Dit doet pijn, maar is de enige juiste beslissing die je kunt nemen. Je mag je nooit aan zulke lagen wal verlagen! Hard werkende zorgzame mensen proberen kapot te maken!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Een pijnlijke maar goede les voor de LLTB, in die zin dat, men nu weet dat de tijden van polderen voorbij zijn. Het is altijd hetzelfde liedje; de uitnodigende partij wekt de indruk met goede bedoelingen de LLTB uit te nodigen, maar als het puntje bij het paaltje komt gaat de agrarische sector met een geschild stokje huiswaarts. Daar moet vlug een einde aan komen voor het te laat is.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Er is veel meer aan de hand dan de LLTB kennelijk weet. Die idioten van SBB, NM,WNF en de Landschappen zijn van plan om de herten vanuit Oostvaardersplassen ruimte te geven om via de randmeren naar de Veluwe te kunnen en vandaar over de rivieren naar Duitsland! Er loopt zo'n geplande ruwe ecostructuur via de Rijn en de Waal naar het Maasdal en die dieren zouden dan ook de Niers moeten oversteken tussen Ottersum en Gennep en dan via de Maasduinen naar de Meijnweg kunnen gaan. Uiteindelijk willen die gestoorde psycho's dat de herten zich tot in de Eiffel en nog verder naar het zuiden vrij kunnen verplaatsen.

Of registreer je om te kunnen reageren.