Home

Achtergrond

Klijnsma pakt gemeenten bij nekvel om armoede

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaat gemeenten "bij het nekvel pakken'' als ze niet meewerken aan de kabinetsdoelstelling minder kinderen in armoede te laten opgroeien.

Dat zegde de PvdA-bewindsvrouw vandaag toe aan de Tweede Kamer na vragen van zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als SP, VVD en D66 in de oppositie.

De Kamer roept al langere tijd om hardere (financiële) maatregelen tegen gemeenten die niet meewerken aan het convenant om kinderen die opgroeien in armoede, te laten meedoen aan sport of bijvoorbeeld muziekles te laten volgen.

Klijnsma voelt er weinig voor om direct met kortingen te dreigen op de rijksbijdrage aan gemeenten. Wel zal zij "een hartig woordje spreken'' met de lokale overheden als begin volgend jaar uit een monitor blijkt dat ze het laten afweten in de armoedebestrijding.

De staatssecretaris benadrukte dat gemeenten de vrijheid hebben om hun eigen beleid te bepalen. Dat ongeveer de helft van de lokale overheden niet het convenant 'Alle kinderen doen mee' hebben ondertekend, betekent volgens haar niet dat heel veel gemeenten niks doen voor arme gezinnen met kinderen. Sommigen gemeenten trekken volgens haar zelfs meer geld uit dan ze van het Rijk krijgen voor armoedebestrijding.

Verder zei Klijnsma positief te staan tegenover het idee van D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya om in wijken, dichterbij mensen thuis, via een zogenoemd budgetloket of -winkel hulp te bieden bij financiële problemen. Maar het is volgens de staatssecretaris niet aan het kabinet om dit landelijk uit te rollen. Het ontwikkelen van dergelijke initiatieven is in haar ogen een zaak van gemeenten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.