Home

Achtergrond 1 reactie

I&R schapen en geiten kost bedrijf ruim 260 euro

De invoering van elektronische identificatie en registratie (I&R) voor schapen en geiten per 2010 kost gemiddeld 260 euro per bedrijf.

Dat blijkt uit de regeling die minister Gerda Verburg (LNV) in de Staatscourant heeft geplaatst. Volgens LNV bedragen de structurele administratieve lasten 391.000 euro (merken van het dier, melden van overlijden, aan- en afvoer, tijdelijk merken en ommerken). De eenmalige invoeringslasten bedragen 406.000 euro (individuele registratie, ommerken). Uitgaande van (naar schatting) 1.500 bedrijfsmatige en hobbybedrijven komt dat neer op ruim 260 euro gemiddeld per bedrijf.

Om dit te bekostigen brengt LNV een vast bedrag per UBN in rekening van € 33,50. De investeringskosten komen voor rekening van de grote houders (meer dan honderd dieren per UBN). Zij krijgen een jaarlijkse heffing, die voor 2010 is bepaald op 650 euro per UBN.

Daartegenover staat dat grote houders de komende vier een vergoeding ontvangen; hiervoor heeft LNV 8,5 tot 9 miljoen euro beschikbaar (niet uitgekeerde EU-toeslagen). Daarnaast trekt LNV nog eens 3 miljoen euro uit voor de invoering van elektronische I&R. Na twee jaar wordt de wijze van financiering geëvalueerd.

De regeling schrijft voor dat vanaf 1 januari 2010 nieuw geboren schapen en geiten individueel moeten worden geregistreerd in het I&R-systeem. Schapen en geiten die voor 2010 zijn geboren moeten per 1 juli van dat jaar individueel geregistreerd staan. De plicht om een bedrijfsregister bij te houden vervalt.

Daarnaast moeten de dieren die na 2009 worden geboren zijn voorzien van een conventioneel merk én een elektronisch merk. Tot nu toe was ook een combinatie van twee conventionele merken mogelijk. De verplichting geldt niet voor dieren die voor 2010 zijn geboren, maar LNV gaat ervan uit dat veel veehouders hun dieren uiteindelijk zullen ommerken.

Het slachtmerk mag tot 1 juli worden gebruikt voor schapen en geiten die vanaf het verzamelcentrum rechtstreeks worden geëxporteerd; aanvullend mag het tot 1 april ook worden gebruikt voor die dieren die worden afgevoerd naar de slacht of naar een tweede verzamelcentrum.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    schapenboer

    was het alvast maar 1 januari, dan kunnen we onze schapen aanmelden.
    Ik heb er nu al zin in.

Of registreer je om te kunnen reageren.