Home

Achtergrond

ING: herstel tuinbouwafzet in 2010

Een aantrekkende vraag zal in 2010 al leiden tot een positieve ontwikkeling van de glastuinbouw.

Dat schrijft het economische bureau van bankonderneming ING in een sectorvisie. Volgens de bank zal groei van de export leiden tot een marktherstel mogelijk in de tweede helft van 2010. Dat exportherstel is al ingetreden, getuige de verwachte groei dit jaar. In 2010 is het welvaartsniveau in belangrijke afzetmarkten als Duitsland, Engeland, maar ook Oost-Europa afdoende hersteld.

De onderzoekers koppelen die conjuncturele ontwikkeling aan lange termijnverwachtingen van de wereldvoedselorganisatie Oeso. De vraag naar voeding stijgt en het beschikbare landbouwareaal zal eerder krimpen dan stijgen. Dat zal ook voor groente en fruit tot een opwaartse prijstendens leiden, verwachten de onderzoekers. Over de overproductie in de Nederlandse glastuinbouw of de afzetstructuur doen de onderzoekers in de sectorvisie overigens geen uitspraken.

De visie richt zich vooral op de gemakstrend. Volgens de bank wordt gemak door grote groep telers niet gezien als structurele groeifactor voor de binnenlandse afzetmarkt. Zij zijn sterk gefocust op volumegroei in belangrijke exportmarkten. De onderzoekers onderzochten prijswinnende innovaties van de Fruit Logistica. Daarvan lijkt alleen het slaconcept Salanova succesvol. Andere producten blijven in de nichemarkt, veelal omdat er te weinig marktonderzoek naar gedaan is.

Of registreer je om te kunnen reageren.