Home

Achtergrond 3 reacties

Groene organisaties verliezen leden

Natuur- en milieu-organisaties hebben het afgelopen jaar opnieuw leden en donateurs verloren.

In 2009 steunden in totaal net iets meer dan vier miljoen mensen (4.013.900) de goede doelen. In 2008 waren dat er 4.075.101. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels, dat de resultaten in de uitzending presenteerde.

De sectoren milieu en natuur zijn de grote 'verliezers', dierenbeschermingsorganisaties zien hun aanhang juist toenemen. Het Wereld Natuur Fonds staat desondanks nog op de eerste plaats op de ranglijst met 910.000 leden. Dat zijn er 17.000 minder dan vorig jaar. Op de tweede plaats staat de grootste verliezer van dit jaar: Natuurmonumenten. Dit jaar steunden 830.000 mensen die organisatie; een jaar eerder waren dat er 52.000 meer.

Natuurmonumenten liet in een reactie weten dat ondanks de afname van het ledenaantal de totale financiële bijdrage van leden in 2009 gelijk bleef ten opzichte van 2008. "Daardoor heeft de daling van het ledenaantal geen invloed op het werk van Natuurmonumenten. We zijn onze leden heel dankbaar dat ze ook tijdens deze economische crisis het beschermen van de natuur zo trouw blijven steunen'', zo stelde Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur.

Dierenbeschermingsorganisaties zagen hun ledenaantallen juist stijgen. Zo groeide de World Society Protection of Animals met 18.259 naar 113.128 donateurs. De Stichting AAP kreeg er 11.065 'vrienden' bij, Dierenbescherming bijna zevenduizend en Vogelbescherming 4.522.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  realist

  Ja, de mensen krijgen door dat ze niets terug krijgen voor hun lidmaatschap.
  Betalen. Hoge bazen verdienen 100 duizenden euro, en dan: Verboden toegang. Prikkeldraad en de frustratie van een (bouw)vergunning.
  Of natuur en milieu met geld te koop is !

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hypocriet gedoe van de Graeff en de overheid. Dik 80% van de financiële middelen voor grondaankoop komt van de overheid. Gewoon verkapte staatssteun en concurrentievervalsing voor de agrarische sector. Zie het jaarverslag van Natuurmonumenten 2008;
  "Voor alle aankopen van begrensde gronden – gronden die binnen de Ecologische
  Hoofdstructuur (EHS) vallen – stelt de overheid subsidies beschikbaar. In 2008 droeg de
  overheid 21,5 miljoen euro bij aan de realisatie van onze verwervingdoelstelling.
  Naast de gesubsidieerde EHS-gronden koopt Natuurmonumenten percelen die buiten de
  EHS vallen, omdat deze aankopen bijdragen aan het vergroten en robuust maken van onze
  gebieden. Hiervoor zet Natuurmonumenten eigen middelen in, dan wel middelen die van
  anderen worden verkregen (bijvoorbeeld de Nationale Postcode Loterij). In 2008 kochten
  we met eigen middelen 63 hectare grond; daaraan besteedden we 3,6 miljoen euro." In totaal vangt Natuurmonumenten over 2008 dik 38 miljoen overheidssubsidie en slechts de helft, 19 miljoen, aan contributies van leden. Tja, het is goed boeren met zo'n machtige suikeroom die de beleidsregels voor je aanpast, de loterijvergunningen uitgeeft en via de achterdeur met (Europees) belastinggeld grootgrondbezitter is geworden.

 • no-profile-image

  M de lange

  natuurmonumenten krijgt 50% subsiedie van de staat en 50% van de provinsie het enigste wat ze hoeven te betalen zijn de overdrachts kosten zo is het heel makkelijk om grootgrond bezitter te worden en dat voor een particuliere organisatie mijn grond is toendertijd zo door geschoven naar nm ik noem dit een kwalijke zaak .laat nm net zoals elke ondernemer betalen voor wat ze willen hebben dan heb je in iedergeval een gelijk speelveld met de agraryse gemeenschap nu is het gewoon oneerlijke concurentie en krijgen org als nm veel teveel macht op de grondmarkt . dit gaat de overhijd op de langeduur opbreken wees daarvan verzekerd een laatste advies voor de leden van nm koop in de winkel een bordje met verboden toegang dat is goedkoper dan om lid te zijn want elke ha die nm krijgt de eerste stap is een levens groot bord met verboden toegang en invormatie hoe uniek dit gebied wel niet is [nm is mijns inziens een waardeloze grootgrondbezitter beheerder] groeten uit ontario

Of registreer je om te kunnen reageren.