Home

Achtergrond 52 reacties

Grauwe gors en ortolaan verdwenen

De ortolaan en de grauwe gors zijn verdwenen uit de landbouwgebieden in Nederland. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving.

Van de ortolaan is sinds 2005 al niets meer vernomen en vanaf 2008 is geen enkel succesvol broedgeval van de grauwe gors meer gemeld.

In 2007 zaten er nog tussen de vier en tien succesvolle broedparen van de grauwe gors in landbouwgebied langs de grote rivieren. De wetenschappers sluiten niet uit dat in de komende jaren nog her en der een broedpaartje zal opduiken, maar de vogel is als soort uit het land verdwenen. Dat komt voornamelijk doordat graanakkers op grote schaal zijn vervangen door maïsvelden, waardoor de belangrijkste voedselbron voor het vogeltje verdween.

De ortolaan, eveneens een gorssoort, was al vrij zeldzaam in Nederland, maar in het zuidoosten van Groningen zat tot 2006 toch nog altijd een aantal broedpaartjes bij rogge-akkers.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een samenwerkingsverband van onder meer de Wageningen Universiteit en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Foto

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jawel, gierzwaluwen zijn enerzijds onverschrokken opportunisten met een grote actieradius (Chris van den Anker ringde er eens een op het nest met jongen te Bennekom die kort later dood werd gevonden in Duesseldorf), maar ook zij moeten eten. En ze eten alleen maar insecten. Mussen, gorzen, vinken, patrijzen en noem maar op eten ook veel zaden! Maar geven hun jongen ook meer of minder dierlijk voedsel. Two sides of a story! In Mokum is door stadsvernieuwing heel veel nestgelegenheid voor gierzwaluw en huismus (Mansardedaken) zonder enig pardon verdwenen. Dat is één oorzaak van achteruitgang. De andere is logischerwijze het voedsel. En dat zijn voor de gierzwaluw en de jonge mussen insecten!

 • no-profile-image

  berend

  Die Grauwe gors kwam hier altijd gewoon in de akkers voor. Meestal in koren maar ook wel in andere gewassen. En dan haast altijd in de randen. Nét als de Peerdsneers (kwartelkoning). Ook al zo'n beest dat verdwijnt.

 • no-profile-image

  verbaasde

  spotvogel/herkauwer,sorry van de grauwe gors:een beetje door de kou bevangen denk ik.
  Wat heeft deze plotselinge tirade tegen jagers (ben ik er geen van) trouwens met onze verdwijnende zang- en weidevogels te maken?
  Zoek in vredesnaam naar oplossingen in plaats van dit gerachel!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Goed plan Spotvogel. Het zal alleen niet gaan gebeuren. Ze willen het nl. hebben op kosten van de belastingbetaler! Dan nog wat leuke optrekjes erbij en je hoeft alleen nog maar je portemonnee open te houden. Verbaasde lezer, waar vind ik dat stuk "Nederland weer mooi"?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Hans, let maar niet op die randdebielen, want zij weten niet beter. We zullen vogels individueel moeten markeren, aflezen en volgen om het grote ecologische geheel te kunnen doorgronden. Ik heb heel lang geleden klapekster en duinpieper nog vlak bij elkaar broedend gevonden bij de Renderklippen onder Heerde. Zulke soorten verdwijnen op de duur helemaal uit West Europa. Grutto's waren vroeger langs de hele Randmeerkust talrijk, maar zijn op veel plaasten vrijwel verdwenen, nét als de Grote Karekiet die er in de rietkragen broedde. Veel van de weidevogelachteruitgang komt door de intensieve veehouderij, maar vlak ook SBB, NM en Gelders Landschap niet uit met hun grote grazers en onkruidwoestijnen. Die hebben op veel plekken al de genadeslag aan de Grutto gegeven!

 • no-profile-image

  IP Nummer

  Stinkt hier naar kippenstront. Nu kan Dirk fluks literair gezever bezigen.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Kritische lezer,
  Nederland weer mooi vindt je op de site van VERENIGING NEDERLANDS CULTUURLANDSCHAP.
  Het wijst zich verder vanzelf

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hans, er zijn een paar lieden die er steeds tussendoor komen met allerlei aantijgingen. Jagers en zo. Die moeten nu en dan door de baanveger voor de bezem worden genomen om de discussie zuiver te houden. Ortolanen kwamen nooit langs de Randmeerkusten voor, maar Grauwe Gorzen wél. In kruidenrijke graslanden met hoge planten zoals berenklauwen en speerdistels zaten die nog in de jaren '60 in Arkemheen, bij Hoophuizen en in polder Oosterwolde. Daarna heb ik ze alleen nog langs de IJssel onder Zwolle en Zalk aangetroffen. En elders langs de rivieren natuurlijk.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Lijkt een zeer aannemelijke hypothese Henk. In andere forums heb ik ook al eens op zo'n mogelijkheid gewezen, bijvoorbeeld bij het zeldzaam worden of verdwijnen van de patrijs. Maar dat zag ik natuurlijk helemaal verkeerd! Hier in de uiterwaarden zie ik trouwens een verband tussen het verdwijnen van de grauwe gors en de structurele verrotzooiing door natuurontwikkeling en 'nieuwe natuur' met jaarrondbegazing door uitheems vee. Dat maakt ook meer kapot dan mij lief is!

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik zie tegenwoordig wel overal Grote zilverreigers en van de week zelfs een Kleine! Die zijn allebei nieuw voor ons land en komen hier pas sinds de jaren '80 en '90 voor.

 • no-profile-image

  ook

  Het blijft een hypothese, Henk. Dat zou dan door onafhankelijke mensen uitgezocht kunnen worden. Vooralsnog zie ik geen terruggang van het aantal spreeuwen. Dat zou dan weer mooi zijn.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Juist Dirk, en dat noemen wij nu Beschaving, Ontwikkeling, Civilisatie. Respect voor het leven! Zo, wel voldoende moeilijke woorden en begrippen voor 2010 denk ik? Ga dus maar weer lekker slapen.

 • no-profile-image

  Hans Raaijmakers

  Hallo

  Ik dacht dat dit gewoon een reageerveld was op een artikel, maar dit begint verdacht veel op een forum te lijken daar vinden al die fora mutsen het ook heel normaal om elkaar verbaal af te maken. Lijkt er net de schutz staffel wel.

  Het ging om het verdwijnen van soorten in Nederland

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zwaar Water, Pimpelmees. Ideaal om er een Ganzenboom bij op te zetten onder de nucleaire kerstboom Doel! De discussie ging wél over nauwe raakvlakken met de problematiek waardoor ortolaan en grauwe gors verdwenen. Verkeerd beheer en foute keuzes. Als je dat niet begrijpt dan moet je maar een rooipremie aanvragen voor jouw appelboom.

 • no-profile-image

  dr. ir. alphonse den waerdt

  Randdebiel: samenvoegsel uit twee woorden zijnde 'rand' en 'debiel'. Betekenis: in het algemeen gebezigd met betrekking tot persoon wiens mentale c.q. intellectuele vermogens het midden houden tussen deze van een idioot en een volwaardig gestoorde.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritisch lezer, als je eens wist hoeveel gevallen van leukemie er door overheden worden doodgezwegen in gebieden die in de structurele fall-out sfeer van kernreactoren liggen, dan piepte je wel anders. KernFUSIE had de technologie behoren te worden, maar vanwege het genereren van verrijkt uranium voor de wapenindustrie bleef men steken in kernSPLIJTING. En Van Geel wil daarmee doorgaan. Vandaar dat niet alleen Spotvogel maar ook ik hem graag een doorzonwoning in de Hedwigepolder wil aanbieden. Desnoods onder dwang. Levenslang!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Een gelukkig en voorspoedig 2010 allemaal. Gert gaat weer eens wat erg krapjes door de bocht, want het zijn echt niet alleen maar landbouwgebieden waarin diersoorten verdwijnen of schaars worden. Denk aan huismussen, gierzwaluwen en kuifleeuweriken in bebouwde kommen, dodaarzen, woudaapjes en grote karekieten in moerasgebieden en boomleeuweriken, klapeksters en tapuiten op de hei. En dan heb ik het dus alleen maar over vogels. Dat de moderne landbouw haar tol heft onder weidevogels en akkervogels in evident, maar ik heb er al dikwijls op gewezen dat 'natuurontwikkeling' en 'nieuwe natuur' minstens zo schadelijk zijn. Of zelfs nog veel schadelijker! Ik beschouw SBB, NM en de Landschappen dan ook in veel gebieden als een grotere bedreiging voor het behoud van waardevolle levensvormen en karakteristieke natuurwaarden en landschappen dan de boer. Henk, de Hedwigepolder is niet een goed voorbeeld, want die stelt nu natuurwetenschappelijk niks voor. Door die onder water te zetten wordt alleen maar het toch al zeer uitgestrekte getijdegebied van Saeftinghe wat vergroot en dat gebied is al 2500 ha. Ik vraag me dus af of die 200 Hedwigebunders (onder de rook van de kerncentrale van Doel) daar kwantificeerbaar veel aan kunnen toevoegen.Temeer omdat Saftinghe al jarenlang slecht wordt beheerd. Ik zie veel meer in een inrichting als beheersmatig opvanggebied van Hedwige voor vogels zoals ganzen, die massaal in buitendijks Saeftinghe verblijven maar binnendijks akker- en grasland nodig hebben om te eten. Dan kunnen de boeren gewoon blijven zaaien en oogsten en kunnen royaal gecompensserd worden. Een win-winsituatie die bovendien veel goedkoper is dan welke ontpoldering dan ook. Voor het kapitaal dat wordt uitgespaard door niet heel Hedwige te onteigenen of op te kopen, kan er in heel de regio Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen - Hals van Zuid-Beveland -Woensdrecht - Ossendrecht een duurzaam beheer voor grazende watervogels en kwetsbare en karakteristieke broedvogels tot stand gebracht worden. Tot in lengte van jaren! Als dit kabinet dus verantwoord met gemeenschapsgeld om wil gaan, dan kiest het eieren voor haar geld.

 • no-profile-image

  Henk Tennekes

  Je kon er op wachten. Gedurende de periode 1995-2001 is de broedpopulatie van de Grauwe Gors in Nederland met ongeveer driekwart afgenomen. Ook in de laatste bolwerken in Limburg en de uiterwaarden van de Waal zag de situatie er voor de Grauwe Gors toen al niet rooskleurig uit. In zeven jaar tijd was de Limburgse populatie geslonken van naar schatting tenminste 65 tot minder dan 20 territoria. De afname van het aantal broedende Grauwe Gorzen in het Heuvelland vertoonde een opvallend verband met ontwikkelingen in de broedhabitat. Telkens bleek dat in gebieden waar de Grauwe Gors was verdwenen het landbouwkundige grondgebruik sterk was geintensiveerd. Met het wegvallen van het bolwerk Limburg kwam het verdwijnen van de soort als regelmatige broedvogel in Nederland met rasse schreden dichterbij. Vanaf 2008 werd dan ook geen enkel succesvol broedgeval van de Grauwe Gors meer gemeld. Sinds 1994 wordt het voor insecten zeer giftige insecticide imidacloprid in toenemende mate gebruikt in de Nederlandse land- en tuinbouw, met een zware belasting van het oppervlaktewater met dit insecticide als gevolg, die een dodelijke bedreiging voor insecten vormt. Een verband tussen het uitsterven van de Grauwe Gors en insectenschaarste door het toenemende gebruik van imidacloprid kan niet worden uitgesloten.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zes Blauwe Kiekendieven in de polders van Haren-Huisseling en Ravenstein is geen kattenpis dacht ik? Die broeden daar natuurlijk niet maar ook wintergasten geven een indicatie voor de kwaliteit van milieu en landschap. Ik had een goeie dag!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt helemaal gelijk anonymus. De mais is al net zo'n grote doemvloek als de raaigrassteppen. Biologisch- ecologisch morsdode monoculturen. Ik weet nog goed hoeveel grauwe gorzen er vroeger zaten in de bouwpolders van Beerta- Finsterwollde en elders in het Oldambt en Westerkwartier. Maar ook in de rijke natuurlijke graslanden langs de rivieren. Alles ging kapot, niet alleen maar door de landbouw maar nog veel sterker door de zogenaamde 'natuurontwikkeling'. Want daardoor ontstaan er juist monocultures van onnutte onkruidruigten. En daar leeft ook geen vogel in. De Ortolaan ken ik nog uit de streek rond Borculo en Barchem in de Achterhoek en uit Noord-Limburg. Met een goed akkerrandenbeheer zou die soort niet verdwenen zijn, hoewel hij nooit talrijk was.

 • no-profile-image

  kees

  Niks gezien vanavond, Joop!

 • no-profile-image

  Henk Tennekes

  Uit het AGD van 21 juli 2009:
  "Het gaat niet goed met de spreeuw in Nederland. Het aantal dieren holt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw achteruit.

  SOVON Vogelonderzoek uit Beek bij Nijmegen luidde vandaag de noodklok voor de spreeuw. "Het doodnormale straatschoffie'', zoals de organisatie de zwartgespikkelde vogel noemt, was in ons land net zo bekend en algemeen voorkomend als de huismus. De mussenstand loopt al dertig jaar terug en nu gaan de spreeuwen dat algemeen bekende vogeltje achterna. "

  De achteruitgang van huismus en spreeuw correleert met het toenemende gebruik van imidacloprid sinds 1994, die tot extreme oppervlaktewater
  verontreiniging heeft geleid, vooral in West-Nederland. In Amsterdam en Rotterdam is geen huismus meer te bekennen. Deze gegevens zijn een uitgangspunt voor verdere analyse van een mogelijk verband tussen insectenschaarste door milieu verontreiniging met imidacloprid en de achteruitgang van huismus en spreeuw. Beide vogelsoorten voeden hun jongen tijdens de nestperiode met insecten.

 • no-profile-image

  a nonymus

  beetje "vogelgeld" aan tarwetelers ten goede laten komen zou maatschappelyk gezien best eens nuttig kunnen zijn. wanneer dringt het toch eens door, dat een normaal akkerbouw bouwplan, dit is ZONDER de exoot MAIS, heel erg goed voor de natuur is. als alle rookwolken opgetrokken zyn zal slechts plantaardige productie overblyven, op normale, gangbare wyze geteeld. de veeteelt zal niet langer als de vuilbak van de industrie mogen fungeren of zal ten onder gaan. het is toch van de zotte om prima producten van het land te vergisten en op te stoken als brandstof, terwyl de dieren industrieel afval eten? dit komt alles in de menselyke voedselketen en dat zal moeten stoppen als de veeteelt wil overleven. voordat iemand overspannen wil reageren, dit is een erreg pro veeteelt verhaal. 3aakko?

 • no-profile-image

  boertje

  Een echte ir,dhr etc staat hier boven !

 • no-profile-image

  dirk

  Al zouden ze uitsterven,dan nog is dit niet abnormaal!Het volgende stukje geschreven door Theo Richel vond ik wel toepasselijk:
  Uitsterven is normaal.99% van de diersoorten die er ooit op aarde zijn uitgestorven waren dat voor dat de mens ontstond!Wij zullen ook ooit uitsterven.Is het de plicht van konijnen en aalscholvers om dat te voorkomen?Natuurlijk hebben wij geen "recht" om een dier te laten uitsterven,maar ook geen "plicht"om dat te voorkomen!Wie zou dat recht moeten geven?Wie zou ons die plicht moeten opleggen?God? Heeft die e-mail?Die rechten en plichten bestaan alleen tussen sommige oren.De mens is de enige diersoort die zich zorgen maakt over andere diersoorten....dwz: als ons kostje is gekocht,als het met ons verder wel snor zit!

 • no-profile-image

  boertje

  Oh Oh wat zijn we weer op het pikkie getrapt!Zie je wel ze zijn niks beter als een jager,zo agressief in hun taalgebruik is tekenend voor dat soort volk!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Kijk eens aan, daar hebben we al een klant. Niet iedereen ziet een kernreactor als gevaar! Er wonen daar nu tenslotte ook mensen. Overigens ben ik ook geen voorstander van deze rare plannen.

 • no-profile-image

  henk

  Door de bestemming van landbouwgrond te veranderen in zgn. natuur verandert het biotoop,daardoor het leefgebied van de aanwezige vogels,die het gebied dan zullen verlaten,omzetten van landbouwgrond in natuur is niet zaligmakend,wat veel mensen wel denken.Ook het ontpolderen van bv.de Hedwigpolder zal ingrijpende gevolgen hebben voor de daar aanwezige vogelstand,waar niet bij stilgestaan wordt

 • no-profile-image

  henkie

  Barbarijse Patrijs? Heeft vast met de opwarming van de aarde te maken!

 • no-profile-image

  piet

  Ik wel. Een strontvlieg. Maar ik kwam vanavond dan ook over de Bezuidenhoutseweg. Helaas had het geen wit lokje! Next time better chance!

 • no-profile-image

  verbaasde

  Henk, niet alleen het oppervlaktewater.
  Wel vraag ik me af of het inderdaad niet bepaalde middelen zijn die het probleem veroorzaken?(imidacloprid etc.)
  Want de laatste 10 a15 jaar is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land-en tuinbouw met ruim driekwart afgenomen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jawel Henk, ook al voornamelijk een gevolg van de niets ontziende landbouw met steriele monocultures en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook de al vaker genoemde 'natuurontwikkleling' en 'nieuwe natuur' is vaak bedroevend eenvormig en arm aan insecten. De enige plekken waar ik in ons land nog wel vaak ware insectenwolken tegenkom zijn dijken in en rond Flevoland. Maar dat gaat ook maar om een handvol soorten.

 • no-profile-image

  Henk Tennekes

  Jac P Thijsse schrijft over gierzwaluwen "“ De gierzwaluw heeft weinig beminnelijks , maar hij is in zeer veel opzichten een uiterst merkwaardige vogel. Hij is er in geslaagd, zich in steden en dorpen een bestaan te verzekeren naast de spreeuwen en de musschen en blijft in conflicten met deze brutale en gewiekste dieren veelal overwinnaar. Als hij aankomt in ’t laatst van April, dan zijn die al lang bezig met nestelen en als zij dan plaatsen betrokken hebben, waar hij zelf zin in heeft, dan jaagt hij ze zonder complimenten weg en wagen zij het, zich te verzetten, dan kunnen zij kennis maken met zijn scherpe klauwtjes en zijn klein vinnig snaveltje ”. In Wikipedia staat ook " Hoewel broedende exemplaren liefst zo dicht mogelijk bij het nest foerageren, worden vanuit de kolonies bij uitzondering honderden kilometers lange tochten ondernomen naar op dat moment geschikte voedselgebieden" en "Gierzwaluwen kunnen enkele dagen zonder voedsel, ook de jongen". Misschien ligt daar de verklaring voor het feit dat de gierzwaluwen rond jouw huis het goed doen. Goerzwaluwen kunnen misschien beter met ongunstige omstandigheden omgaan dan mussen of spreeuwen.

 • no-profile-image

  Henk Tennekes

  Vroeger zaten na een zomerse autorit de voorruit en radiator vol met doodgereden insecten. Tegenwoordig komt dat nauwelijks meer voor. Het is een teken aan de wand. Er is sprake van insectenschaarste. Hopelijk wordt dit serieus genomen, want de gevolgen van insectenschaarste voor de natuur kunnen rampzalig zijn.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Herkauwende spotvogel,Natuurlijk respect voor het leven.
  Maar dan???
  Willen we bedreigde of uitstervende diersoorten behouden?Zo ja,moeten we oplossingen zoeken/zo nee,hoeven we het er niet langer over te hebben.
  Ik kies voor het eerste en wil er wat aan doen en probeer landschapselementen op mijn bedrijf zo goed mogelijk te onderhouden en te behouden en zo mogelijk uit te breiden.
  Helaas zie ik bij een aantal groeperingen dat ze alleen constateren en niks doen.
  Dit geld niet alleen voor zgn. groene groepen maar ook binnen de landbouw
  Dat stuit mij tegen de borst!
  Snap je dat ik daarom niet veel kan met de teksten van oa Juvenalis 2?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt helemaal gelijk Karin. Maar buiten ons land zijn nog volop Grauwe Gorzen in het akkerland, bijvoorbeeld in Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Maar daar groeien meestal veel bloemrijke kruiden en die zorgen voor de broodnodige variatie. Inderdaad voeren ook zaadeters zoals vinken en gorzen vooral of uitsluitend dierlijk voedsel aan hun opgroeiende nestjongen. Die betonnering en vergrinting van tuinen doet de leefbaarheid voor vogels binnen de bebouwde kom ook al geen goed. Toch levert dat soms iets onverwachts op. Enkele jaren terug zat er bijvoorbeeld op een hete julidag een zonnende Barbarijse Patrijs in zo'n grinttuin hier op het woonerf. Maar die zal wel ergens ontsnapt zijn, hoewel hij erg goed kon vliegen.

 • no-profile-image

  Pimpel

  De meeste mensen weten het verschil niet eens tussen spreeuw en een mus. Denk je dan echt dat de massa het een lor interesseert of er vogel soorten uit Nederland verdwijnen ? Het antwoord weet je al..........Een baan , een huis een auto en goedkoop voedsel dat is wat de massa interesseert...

 • no-profile-image

  juvenalis 2

  Jagers leven bij gerachel, doden dieren bij de vleet, rachel je dan ben je kachel, dieren dood zonder dat je 't weet! (Forum Romanum Imperii Domitiani Declamatore Decimus Iunius Iuvenals, Anno Domini 2010)

 • no-profile-image

  verbaasde

  ik heb mij eens verdiept in het plan van vereniging Nederlands cultuurlandschap:

  NEDERLAND WEER MOOI

  Dit lijkt me goed om eens serieus te nemen.
  Vooral voor de mensen van NM en SBB.
  boerenland in boerenhand!!!

 • no-profile-image

  Hans Raaijmakers

  Ik denk dat dit niet de laatste soorten zijn die dreigen te verdwijnen.
  Ik ben namelijk in 1993 begonnen met het jaarlijks monitoren van weidevogels langs de Veluwemeerkust en in 2009 zit nog maar 10 % aan weidevogels van wat er in 1993. Ik heb de laatste broedvogel de Klapekster en Duinpieper op mijn naam staan, beide voor het laatst op het Hulshorsterzand als broedvogel geinventariseerd door mij, iets om niet trots op te zijn.
  Als er NU geen aktie ondernomen word gaat de Grutto ook als broedvogel uit Nederland verdwijnen of word de grutto beperkt tot enkele 10 tallen broedparen in Nederland.
  Van de week maar lekker met de brommobiel door de overwinterings gebieden van kolganzen rijden en halsband kleurringen aflezen.

 • no-profile-image

  dirk

  Zo is het maar net,alle zogenaamde dierenvrienden willen het liefst een ring om elke poot,blikje in elke vleugel,zender om de nek,chip onder de huid van alles wat leeft!!!????Stelletje zogenaamde dierenvrienden,onder het mom van dierenbescherming,laat me nie lachen!

 • no-profile-image

  gert

  Het is altijd wel toevallig als er een dier of vogel uitsterft ,dat die alleen maar voorkwam in de landbouwgebieden,wat doen we dan met die duizenden hectares natuur van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten,die heel veel overheidssteun krijgen ?

 • no-profile-image

  Pimpelmees

  Volgens mij zijn jullie nu al van het padje...We hebben het over de ortolaan en de gors. Niet over kerncetrales.Zeker te veel aan de jonge genever gezeten met de feestdagen?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Verbaasde Lezer, ik respecteer jouw inzet in dit en andere fora enorm en ben erg blij met jouw positieve instelling ten opzichte van het leven in het algemeen en het behoud van een goede biodiversiteit in het bijzonder. Al lijkt dat misschien zo, ik heb de wijsheid niet in pacht en ook maar te leen en probeer vanuit de kennis die ik verwierf nuttige schoten voor de boeg te lossen. Omdat alles waar ik mijn leven lang in geloofde (NM, SBB, Vogelbescherming, de Landschappen et cetera) holle vaten bleken, die gebarsten zijn al voordat het eerste ware getijde zich aandiende! Zo ben ik niet geaard en ik prijs mij gelukkig dat ik de strijd niet alleen hoef te voeren, maar mag steunen op de kennis en kunde van andere deelnemers aan dit forum en aan en de fora die nu al enkele maanden in Agd gevoerd mogen worden. Waarvoor overigens alle lof uitgaat naar de Internetredactie!! Je kunt mij niet verwijten dat ik niks doe. Maar het is altijd te weinig en ik wil mij graag ook inzetten om mensen uit de agripraktijk tastbare informatie aan te reiken die kan bijdragen aan een beter ecologisch beheer en behoud van bedreigde dier- en plantensoorten. Want een leefbare wereld gaat niet alleen ons maar vooral ook komende generaties aan!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Kritische lezer, ik kan me niet voorstellen dat er iemand geinteresseerd is in een 'leuk optrekje' pal onder de fall out van een kernreactor. Of het zou nucleair promotor Pieter van Geel moeten zijn. Die kan wel een stoot radioctieve isotopen gebruiken! Spotvogel heeft gelijk: het is een idioot plan om Hedwige onder water te zetten. Als er al 'nat gecompenseerd' moet worden dan veel beter elders in het Westerscheldebekken. De Hedwigepolder is qua ligging het slechtste alternatief.

 • no-profile-image

  Karin

  Het kan toch niet alleen maar aan het verdwijnen van graanakkers liggen, want er wordt toch aardig wat voertarwe e.d. geteeld. In de zuidelijke IJsselvallei heb ik tot voor kort altijd veel tarweakkers gezien. Het is echter wel zo, dat veel zaadetende vogels hun nestjongen de eerste 2 weken met dierlijk voer voeren. Tegenwoordig zijn er echter tijdens de broedperiode te weinig rupsen, larven en luizen meer, enerzijds doordat het in het voorjaar eerder warmer wordt (klimaatverandering), anderzijds door andere oorzaken (gewasbescherming, vroeger maaien, verloren gaan van geschikte plekken om te broeden, enz.). Hierdoor mislukken vele broedsels, en dat geldt uiteraard ook voor insekteneters, ook voor nu nog algemene soorten als de koolmees. Verder hebben ook veel vogels het moeilijk doordat het bij 'burgers' in de dorpen en steden mode is om de tuin helemaal te betegelen of vol grind te storten. Ook gemeenten rooien veel groenstroken om op het onderhoud te kunnen bezuinigen. Daardoor verdwijnt in rap tempo veel meer groen, bodemleven en voedsel voor de wilde vogels dan op het platteland het geval is!

 • no-profile-image

  verbaasde

  Herkauwer/spotvogel,Krijg nou wat! ik heb alle reacties eens nagelezen over dit artikel en maar 1 reactie (twijfelachtig) van een jagersvriendje gevonden.
  Dus houdt je eigen reacties ook zuiver.
  Het ging overigens niet over de grauwe gors die dus blijkbaar wel van SBB/NM natuur houdt(speerdistel en bereklauw)
  En Hans wat stel jij voor om de verdwijning van soorten in Nederland te stoppen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zet je maar schrap Verbaasde Lezer: in een door 17 miljoen mensen bewoond en met infrastructuur vergeven landje zijn iedere plezierjager er al twee te veel. En dit is ook absoluut de enige en dus laatste keer dat ik in verhullend meervoud over lieden met zulk een minkukelig brein schrijf of spreek! Doe er dus je nadeel mee. Verder staat er in het kopje pal boven jouw tekst toch heus de naam 'grauwe gors'. Als je dus een zelfjagend reflectant (een soort van ongeleid projectiel oftewel blindganger)bent, dan kun je hier wellicht toch wat van opsteken. En jij Pimpel, verzwind svp als de wiedeweerga in de massa. Want er lopen in dit land al halve zolen genoeg rond. God schiep immers de aarde en heeft daarbij vast en zeker langer stilgestaan bij het creeëren van spreeuw en mus dan bij het vroegtijdig afscheid van een onnutte appelpimpel.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Van Amsterdam gesproken Henk. Vroeger vingen en ringden we Amsterdamse Gierzwaluwen langs de dijk bij het Kinselmeer in Waterland waar er vaak duizenden laag rondvlogen op insectenjacht boven de vegetatie. Ik lette daar afgelopen voorjaar weer op en zag er nog maar heel weinig: maximaal een paar honderd per dag. Spreeuwen doen het trouwens ook in het rivierengebied op veel plaatsen slecht. Sinds een paar jaar ben ik mijn vaste broedpaar onder de dakgoot ook al kwijt. Maar gek genoeg doen de gierzwaluwen het juist goed hier rond mijn huis.

 • no-profile-image

  Henk Tennekes

  Als niet snel maatregelen tegen de ontoelaatbare insecticidenverontreiniging van het Nederlandse oppervlaktewater worden genomen, is de kans groot dat andere vogelsoorten eveneens zullen uitsterven in ons land, daaronder de "doodgewone" huismussen, spreeuwen en veldleeuweriken.

 • no-profile-image

  kani Baal

  Ja, dat is een goede vraag.Richt met geld ook eens een beschermd akkerbouw gebied in. Brandnetels , speerdistels en berkenopslag hebben we langzamerhand al wel genoeg. Er zijn best akkerbouwers, voor een goede vergoeding, bereid om hier aan mee te werken. SBB ziet liever hun eigen natuur kunnen zij zelf lekker mee rotzooien en interessant doen.

 • no-profile-image

  joop

  Ja, rouwvliegjes, eendagsvliegen en dansmuggen. Daar zit de auto vaak mee volgeplamuurd na een ritje door de polder.

Laad alle reacties (48)

Of registreer je om te kunnen reageren.