Home

Achtergrond

Glastuinbouw werkt zuiniger en schoner

Tuinders hebben van 2000 tot en met 2008 70 procent minder energie verbruikt per eenheid product ten opzichte van 1980.

De verbetering komt vooral door een toename van de productie per vierkante meter (12 procent) en een mindering brandstofverbruik (19 procent).

Dat blijkt uit de Energiemonitor glastuinbouw 2008 van het LEI. Deze is opgesteld in opdracht van het productschap Tuinbouw en het ministerie van landbouw. De totale CO2-emissie in de tuinbouw is gestegen door toepassing van WKK-installaties, maar levert voor heel Nederland een verminderde uitstoot op.

De tuinbouw voldoet wat betreft energie-efficiëntie aan de doelen die zijn vastgelegd in het convenant Glastuinbouw en Milieu (Glami). Het bereiken van en vermindering van energiegebruik van 72 procent, zoals bepaald in het convenant Schoon en Zuinig, is bijna gehaald.

Het gebruik van warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) is sterk toegenomen. WKK’s produceren naast elektriciteit ook warmte, wat leidt tot een nationale reductie van de CO2-emissie van 2,3 Megaton. Door de WKK’s neemt het aardgasverbruik en de totale CO2-emissie van de glastuinbouw toe naar 7,2 Megaton (Mton), maar vergeleken met elektriciteitscentrales besparen ze nog steeds meer.

In de toename van de CO2-emissie is de in- en verkoop van elektriciteit echter niet verrekend, maar is alleen gekeken naar het verbruik van fossiele brandstof. De CO2 die puur is bestemd voor de teelt geeft daarvoor een betere indicatie. In 2008 lag de uitstoot op 5,2 Mton en dat is bijna 1,6 Mton minder dan in 1990. Dat is beter dan het doel voor 2020, maar 2 Mton zou nog mooier zijn.

De monitor toont dat WKK-tuinders 10 procent van het Nederlandse elektriciteitsaanbod leveren. De auteurs vragen zich af of dat in de toekomst zo blijft, nu de elektriciteitsprijzen laag zijn. Zij waarschuwen er tevens voor dat WKK's andere duurzame energievormen beperken.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.