Home

Achtergrond 3 reacties

Geen strafkortingen op vergoeding

Geitenbedrijven die worden geruimd in verband met een Q-koortsbesmetting blijven gevrijwaard van strafkortingen.

Dat meldt het ministerie van landbouw. Bij eerdere ziekteuitbraken (MKZ, varkenspest) zijn geruimde bedrijven geconfronteerd met fikse kortingen op de vergoedingen, omdat ze niet aan alle regels voldeden. De strafkortingen hebben tijdens en na de mond- en klauwzeeruitbraak in 2001 tot grote verontwaardiging geleid. Toen werden bedrijven gekort op de uitkeringen, als ze niet voldeden aan regels op het gebied van onder meer hygiëne of de identificatie en registratie van dieren.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV meldt nu desgevraagd dat bij de ruimingen in het kader van de Q-koorts geen sprake zal zijn van strafkortingen. "Wij laten de dieren taxeren en wat daar uitkomt, betalen we gewoon. Bovendien zou het niet eerlijk zijn om bedrijven te straffen voor het niet naleven van de I&R-regels, omdat die voor geiten pas op 1 januari ingaan. Dan zou je onderscheid maken tussen bedrijven die nu worden geruimd en die na 1 januari worden geruimd."

Voormalig landbouwminister Veerman heeft na de afwikkeling van de MKZ-crisis bepaald dat bij nieuwe dierziekteuitbraken geen strafkortingen meer worden gegeven. Bedrijven lopen evenwel het risico dat bij gebleken overtredingen, wel via de strafrechter of via de bestuursrechter boetes worden opgelegd. In het ergste geval worden vergunningen ingetrokken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Evert

  Is dat een garantie voor de (donkere) toekomst?

 • no-profile-image

  rvv

  nee joh, eerst de varkens maar weer ruimen. Koeien zijn toch heilig in Nederland

 • no-profile-image

  zembla

  Q-koorts op grote schaal verspreid onder koeien
  Geplaatst door: jinke op: 19 Jun 2008 - 11:09am

  Q-koorts komt veel voor bij koeien, zo heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) al in 2006 geconstateerd. In dat jaar is voor het eerst gekeken naar de besmettingsgraad en daarbij is gebleken dat meer dan de helft van de melkveehouderijen besmet is met de bacterie coxiella burnetii. De onderzoeksresultaten staan in een monitoringsrapport van de GD.

  De GD voert elke twee jaar steekproeven uit om na te gaan hoe vaak ziekten voorkomen op Nederlandse bedrijven. Bij een dergelijke steekproef is de omvang van Q-koorts besmettingen aan het licht gekomen. Het onderzoek van de GD was gericht op de aanwezigheid van antistoffen in de melk. Naar aanleiding van het onderzoek wordt geschat dat op 35% van de onderzochte bedrijven minstens 30% van de aanwezige runderen is besmet met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt.

  Besmette dieren scheiden de bacterie coxiella burnetii uit in urine, ontlasting, melk, moederkoek, vruchtvliezen en vruchtwater. Vooral bij bevallingen of miskramen komen veel bacteriën vrij. Ook geiten en schapen kunnen de bacterie bij zich dragen. Sinds 2005 is op melkgeitenbedrijven in ons land een aantal uitbraken (2 in 2005, 6 in 2006, 7 in 2007) van Q- koorts vastgesteld op basis van laboratoriumuitslagen (sectieonderzoek). In 2008 is tot dusver twee keer Q-fever vastgesteld bij kleine herkauwers: op een melkgeiten- en op een melkschapenbedrijf.

  Q-koorts is een zoonose, dat wil zeggen besmettelijk voor de mens. Het meest recente geval van overdracht is dat van cliënten en medewerkers van de GGZ-instelling aan de Nijmeegse Baan in Heilig Landstichting. Een flink aantal van hen vertoonde verschijnselen die duiden op Q-koorts (ziekteverschijnselen, hoge koorts, hoofdpijn en longontsteking). enkelen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis.

  Mest
  Een van de maatregelen die getroffen zouden kunnen worden om verspreiding te voorkomen is een verbod op het uitrijden van mest. Het Productschap voor Vee en Vlees adviseert vooralsnog mest en stro uit te rijden bij rustig weer en deze zo spoedig mogelijk onder te werken. Stof, mest, hooi en stro kunnen op een besmet bedrijf verwekkers bevatten en voorkomen moet worden dat de wind voor verspreiding zorgt, aldus het Productschap. Ook de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wijst erop dat blootstelling van mensen aan verwaaiende mest- en stofdeeltjes moet worden voorkomen.

  Dieren kunnen net als mensen een besmetting oplopen door het inademen van stofdeeltjes waar de bacterie aan vast zit. Het is niet bekend in hoeverre schapen en geiten langs deze weg infecties hebben opgelopen van melkkoeien. Vooralsnog staan runderen, schapen en geiten bekend als het ''primaire virusreservoir''. Daarbij moet worden aangetekend dat vooral geiten bij een besmetting klinische verschijnselen vertonen in de vorm van spontane abortussen en vroeggeboortes van niet-levensvatbare lammeren. Een besmetting bij runderen verloopt daarentegen veelal asymtomatisch. De GD gaat nu ook op grote schaal bloedmonsters van geiten en schapen (afgenomen in het kader van de controle op bruccellose) onderzoeken op de aanwezigheid van Q-koorts. Ook wordt de melk onderzocht van melkgeiten en melkschapen.---------------------------------Zijn na de geiten de koeien aan de beurt?

Of registreer je om te kunnen reageren.