Home

Achtergrond 1 reactie

Geen hogere vergoeding ganzenschade in tarwe

Het Faunafonds hoeft schade veroorzaakt door ganzen aan een perceel wintertarwe niet opnieuw te bekijken.

Dat heeft de Raad van State besloten. Het Faunafonds heeft eind 2007 een schadevergoeding van 2.652 euro toegekend aan de akkerbouwer. De akkerbouwer ging in beroep, omdat hij de vergoeding te laag vindt. De rechtbank van Rotterdam heeft dat beroep gegrond verklaard, omdat er van een verkeerde normprijs zou zijn uitgegaan. Het Faunafonds ging in beroep bij de Raad van State.

De Raad stelt het Faunafonds nu in het gelijk, waardoor de akkerbouwer het moet doen met het toegekende bedrag.

Eén reactie

  • no-profile-image

    herkauwer

    Lijkt mij volkomen terecht. Ik deed jarenlang onderzoek aan de invloed van ganzenbegrazing op akkerbouwgewassen en we stelden keer op keer vast dat wérkelijke schade proportioneel maar weinig optreedt. Met het bedrag dat deze akkerbouwer toucheerde mag hij mijns inziens best tevreden zijn. Als volgend jaar begrazing leidt tot een flinke mééropbrengst dan hoort men zo'n boer niet. Terwijl mééropbrengsten volgens het onderzoek vaker voorkomen dan opbrengstderving!

Of registreer je om te kunnen reageren.