Home

Achtergrond

Geen afboeking HIR op gebouwen

Een herinvesteringsreserve (HIR) kan gebruikt worden om directe belastingheffing over de boekwinst behaald bij de verkoop van bedrijfsmiddelen te voorkomen.

De afboeking van de HIR op nieuwe investeringen is echter aan enkele beperkingen onderworpen. Een van deze beperkingen is de eis van eenzelfde economische functie bij bedrijfsmiddelen waarop in meer dan tien jaar pleegt te worden afgeschreven.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 4 december 2009 de bovenstaande regel bevestigd. Kort samengevat is de uitspraak van de Hoge Raad de volgende:

belanghebbende verkoopt een perceel grond (een niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel). Ter zake van de daarmee behaalde winst wordt een herinvesteringsreserve gevormd. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaffingskosten van een bedrijfshal, een bedrijfsmiddel waarop in meer dan tien jaar pleegt te worden afgeschreven. Belanghebbende heeft gesteld dat de herinvesteringsreserve zonder meer – dat wil zeggen zonder de eis van eenzelfde economische functie – kan worden afgeboekt op de aanschaffingskosten van de bedrijfshal. De rechtbank heeft onder verwijzing naar de duidelijke wettekst geoordeeld dat de eis van eenzelfde economische functie wel degelijk geldt. Daaraan doet niet af dat de wetgever de onderhavige bepaling heeft opgenomen om te voorkomen dat een stille reserve in een afschrijfbaar bedrijfsmiddel wordt doorgeschoven naar een niet-afschrijfbaar bedrijfsmiddel. De Hoge Raad onderschrijft dit oordeel van de rechtbank.

Meer informatie:Hoge Raad, 4 december 2009, nr. 08/04673

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.