Home

Achtergrond

Geef particulier rol in natuurbeheer

Dwing natuurorganisaties tot aanleggen van nieuwe natuur en laat aankoop van natuurterrein aan anderen over, betoogt landgoedeigenaar Oene Gorter.

De overheid wil dat in 2018 700.000 hectare robuuste natuur ligt, verbonden in de Ecologische Hoofdstructuur. Voor 2018 moet daarvoor nog ruim 100.000 hectare nieuwe natuur ontwikkeld worden. Dat zou moeten op landbouwgronden die qua afmeting of grondeigenschap niet ideaal zijn om op te boeren. Met de huidige subsidiestructuur die particulieren uitsluit, gaat dat niet lukken.

Wat wél werkt is het dichtdraaien van de subsidiekraan richting natuurorganisaties voor de aankoop van grond. De organisaties kunnen dan bestaande natuur aan particulieren verkopen. Met de opbrengst kunnen zij vervolgens nieuwe marginale landbouwgronden kopen en de ontbrekende nieuwe natuur aanleggen: het rijk houdt de beurs gesloten, particulieren kunnen eindelijk kopen wat zij zoeken en ook die nieuwe natuur komt er voor 2018.

De overheid was er vanuit gegaan dat particulieren die natuurgrond kopen, een flink deel van de doelstellingen voor de EHS voor hun rekening zouden nemen. Op dit moment is slechts 7.000 van de geplande 42.000 hectare gerealiseerd.

De oorzaak van de stagnatie ligt in de verwervingsdrang van de overheid ten behoeve van natuurorganisaties, die particuliere aankopen frustreert. Het ontbreekt de natuurmarkt aan marktdynamiek. En er heerst onterecht een idee dat natuur bij de natuurorganisaties beter is dan natuur bij particulieren.

Anno 2009 ondersteunt de overheid nog steeds de aankoop ten behoeve van natuurorganisaties, terwijl gelijktijdig particuliere natuuraankoop of -ruil taboe lijkt. Met belangstellende particulieren wordt soms zelfs ronduit onbehoorlijk omgegaan. Die houding is onbegrijpelijk in het licht van de EHS doelstelling.

De overheid zou er goed aan doen particulieren niet langer onnodig uit te sluiten van de markt van natuurgronden. Wil zij de 700.000 hectare halen, dan zal zij de staatssteun aan natuurorganisaties voor verwerving moeten stoppen. Er zou een opleving komen in particulier bos- en natuurbezit.

Deze opinie is eerder in het Financieele Dagblad verschenen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.