Home

Achtergrond 19 reacties

"Ganzenschade kan het best geheel worden vergoed"

De meest kansrijke oplossingen om ganzenschade te verminderen vormen ganzenbeheersplannen van overheden en een vergoedingssystematiek waarbij bedrijfsschade geheel wordt vergoed.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR Livestock Research en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Zuivel. Nu wordt alleen de schade voor de directe opbrengstderving vergoed. Afhankelijk van hoeveel ganzen een perceel bezoeken en hoeveel maanden ze blijven, kan de schade oplopen tot honderden euro’s per hectare.

Uit berekeningen blijkt dat de schade per hectare als gevolg van begrazing door ganzen kan variëren van 10 tot 440 euro per hectare. Een systeem waarbij de directe en indirecte opbrengstschade wordt vergoed, zou de kosten voor melkveehouders sterk verkleinen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  anti

  Geert spreekt zeer wijze woorden. Als hij nu ook nog zijn grond niet verpacht aan een stelletje dieren-executeurs mogen we hier spreken van echt natuurdenken. Geert, nogmaals wijze woorden. Jij laat zien dat het totaal anders kan. Standbeeld voor die kerel.

 • no-profile-image

  anti

  Zie hier wederom mijn gelijk. In eerdere forums heb ik zonder ophouden gepleit voor een meer dan goede vergoeding voor de agrariers, inzake de ganzenproblematiek. Mijn stelling dateert reeds uit de jaren 80/90, toen er nog veel commerciele ganzenjacht plaatsvond. Als bestuurslid van de KNJV drong ik aan bij LNV onderzoeken in te stellen naar energieverbruik door de ganzen zelf. men wilde in eerste instantie daar niets van weten, daarna richtte ik mij tot andere instanties. Intussen zijn er, puur voor de lol, tienduizenden ganzen afgeschoten, terwijl niet is en was gekeken naar alternatieven. Nu is men dan eindelijk zover dat er gebruik wordt gemaakt van alternatieven en nu het resultaat van dit onderzoek. Altijd heeft bij mij voorop gestaan de vergoeding voor de boer. Zijn/haar bedrijf mag en mocht geen schade ondervinden, terwijl LNV de Europese verantwoordelijkheid had voor de wintergasten. Nu lijkt er een doorbraak en zijn we verlost van het zinloze geknal op deze dieren. Jagers horen nu eenmaal niet thuis in de natuur en beheersjacht dient uitgevoerd te worden vanuit een professionele visie. Dus geen jachtcursusje, georganiseerd door de KNJV, maar goed opgeleide mensen met een ecologische visie. Nog steeds ben ik er apetrots op zolang te hebben kunnen infiltreren in de jachtwereld, asl zgn "jager" en betsuurslid. Alle in en outs zijn mij bekend. Nu blijkt mijn gelijk dat ganzen enorm energie verlies hebben bij opvliegen en dit moeten compenseren door meer voedsel tot zich te nemen en dus meer schade zouden aanrichten. Eindelijk is het erdoor. De ganzenjacht is ten einde en dit is alweer een stap dichter bij de totale uitroeiing van de jacht in ons land, waar onze kroonprins eigenlijk een voorbeeld aan moet geven. Hij dient nog deze week zijn geweren in te leveren en een nieuwe verrekijker en wandelschoenen te kopen. Ecologische onderzoeken zullen ook in de toekomst uitwijzen dat het juist jagers zijn die grote gaten schieten in deze natuurlijke processen. De jacht moet volledig worden verboden en er dient gezocht te worden naar alternatieven, zodat bij boeren alle schade door wild dient te worden gecompenseerd. en boeren dienen onmiddellijk te stoppen met het verpachten van hun gronden. Pas dan zijn we op de goede weg.

 • no-profile-image

  wouter

  Ik weet zeker dat het goed kan gaan werken om ganzen te gedogen en dan gewoon de werkelijke schade per perceel uitbetaald te krijgen. Normaal gesproken valt het met die schade door winterganzen wel mee en kan ook nog wat geleid worden door schrikmiddelen op de kwestbare velden te zetten. Met zomerganzen ligt dat wat anders, maar waar een wil is valt erg veel op te lossen. Bijvoorbeeld door speciale ganzenweiden in te zaaien. Al er een vergoeding tegenover staat willen boeren daar echt wel aan meewerken. Maar doodschieten is voor mij geen optie: jacht heeft nog nooit iets opgelost!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit is het meest verstandige bericht dat er in jaren over de ganzenproblematiek is verschenen. Als jagers de dieren nou ook nog met rust laten zodat ze niet steeds van hot naar her moeten vliegen dan zal het in veel gebeiden erg mee blijken te vallen met de schade. Mien, noem het geen 'vraatgasten' want het zijn dieren die ook recht hebben op het leven. Net zoals jouw droge schaapjes!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Toehoorder op de allang opgedoekte Waiboerhoeve: de overwinterende ganzen vallen onder de door ons land geratificeerde conventies en mogen helemaal niet bejaagd worden op de wijze zoals Veerman en nu Verburg dat nu al jarenlang toestaan. Sluikhobbyjacht onder mom van schadepreventie. Een blamage. Een schande. CDA werk! Maar even terzake. Over de invloed en mogelijke schade door die winterganzen staan boekenkasten vol onderzoeksrapporten klaar om eindelijk eens gebruikt te worden. Want ze werden met belastinggeld betaald! Er is dus geen duur onderzoek meer nodig voor die winterganzen. Alleen gezond verstand en een dosis zeldzaam geworden beschaving! En ik zie dat ook Gert is aangesloten bij de mensen die zien dat dit eindelijk een stap voorwaarts is naar een verantwoorde en te verantwoorden toekomst. Van Anti Jacht was dat natuurlijk allang bekend.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Dit is miraculeus! Ik was vanaf vanochtend 7 uur tot rond de klok van vijf veldwerk aan het doen langs de rivieren en meteen een frisse neus aan het halen en toch schijn ik een rectificatie in dit forum geplaatst te hebben. Wunderbar! Ik vergiste mij vannacht inderdaad: er was destijds een Waiboerhoeve op de Millingerwaard vlakbij de Duitse grens en die werd opgedoekt. Ik ken die proefboerdeij aan de Wisentweg in Flevoland natuurlijk ook wel, maar geen idee dat die naar dat Millingse proefbedrijf in vernoemd. Nou ja: béter dan de Cornelis Pieter Veermanhoeve of de Gerda Verburgstulp! En attente ghostwriter: da ge bedankt zei da witte ge waor!

 • no-profile-image

  Lodewijk Zwart

  Ik heb vanzelf weleris last van die ganzen, vooral in het kuilgras en op kort schapengras in de winter. Dan moet ik bijvoeren. Als ik daar compensatie voor krijg dan vind ik het al wel mooi.

 • no-profile-image

  geert van der kolk

  Exact, ik legde vorige week uit waarom ik geen last van de ganzen heb. Ik anticipeer bij mijn bedrijfsvoering al jarenlang op de natuur. Smulstroken van klaverrijke mengsels voor ganzen, zwanen, koeten en smienten en draden over de kwetsbare kavels. Ruig bemeste graslanden met mozaiekbeheer en mooie greppel en slootranden voor de weidevogels. En dat kost me allemaal zo weinig geld dat ik een hele week in de kroeg kan zitten!

 • no-profile-image

  geert van der kolk

  Ik zou me de ogen uit mijn kop schamen als ik mijn hand moest gaan ophouden voor die paar sprieten gras die ganzen op mijn productiekavels opvreten. Ik zorg er altijd voor dat er randen en stroken langs het water zijn waar ze terecht kunnen en dat werkt prima. En als ze in mijn kuilgras zitten dan jaag ik ze gewoon weg. Dat kost geen cent.

 • no-profile-image

  gj

  He wat nou? Foie gras,
  made by Wageningen Universiteit?

 • no-profile-image

  toehoorder

  1 aanvulling moet wel gemaakt worden op dit artikel; het onderzoek had alleen betrekking op overzomerende ganzen.

 • no-profile-image

  Gijs Gans

  Ach ja .Kijk wie het financiert ?Verder is het wel zo dat boeren voldoende gecompenseerd moeten worden. Eerlijk is eerlijk. Goggel

 • no-profile-image

  spotvogel

  Sorry, even een aanvulling:Waiboerhoeve is nog niet opgedoekt,Er is afgesproken dat we ganzengedooggebieden instellen waar ganzen met rust gelaten worden. En buiten deze gebieden is op democratische wijze afgesproken dat daar ganzen wel verjaagd en bestreden mogen worden.Dit is SCHADEBESTRIJDING en geen jacht.Boeren buiten de gedooggebieden moeten ook alle mogelijke middelen aanwenden om ganzen te verjagen alvorens ze een jager toestemming mogen geven om met het geweer in te grijpen.Ook krijgen ze absoluut geen schadevergoeding van het rijk.

 • no-profile-image

  geert van der kolk

  Zeer vereerd mijnheer Anti Jacht. Jagers komen mijn land niet op en die zwanendrifthouder uit de Weijpoort ook niet. Want ik ben allang blij dat er geen grofvuil meer in de polder gestort wordt. Gegroet vanuit de Lange Ruige Weide.

 • no-profile-image

  gert

  Nederlanders zeggen altijd ,dat ze veel voor de natuur over hebben,dus alle ganzenschade vergoeden,voorkomt een boel ergernis

 • no-profile-image

  exact

  Misschien zou je je idd. beter de ogen uit je kop schamen als je schadevergoeding vroeg voor een paar sprieten die ganzen opvreten. DAAR gaat het toch niet over, dus dat maakt de rest tot gezwans over de gans. Want Geert, is jouw manier van werken dus de oplossing voor veel problemen? Ga toch terug naar je kroeg joh, daar valt het om 1.41 uur niet op als je uit je nek zit te kletsen.

 • no-profile-image

  Mien

  Nou, worden we dan straks eindelijk verlost van het zgn eigen risico wat na taxatie altijd wordt afgetrokken. En als we eens echt de daadwerkelijke kosten vergoed krijgen, kan ik ons schaapjesgeluk niet op. Dan krijgen wij ook teministe over de maanden dat we zgn geen schade ondervinden van deze vraatgasten vergoed. Terwijl ze het gras van onze wollige liefjes opeten.

 • no-profile-image

  zwalker

  Er staat hier nergens dat het alleen om zomerganzen gaat. Er staat wel dat het afhankelijk is hoeveel maanden ze blijven. Beetje onduidelijk dus: zomerganzen (broedvogels) blijven het zomerhalfjaar, winterganzen zijn er in het winterhalfjaar. Maar dan zijn er ook nog de overwinterende zomerganzen! Of worden dat dan vanzelf ook winterganzen? Ik word er Tureluurs van, maar dat is een weidevogel!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Het is inderdaad nodig dat er duidelijke scheidingen tussen zomer en winter worden gemaakt want anders wordt er weer in oude fouten vervallen.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.