Home

Achtergrond

GMP+ in januari definitief zelfstandig verder

Het certificatiesysteem GMP+ wordt definitief losgekoppeld van het Productschap Diervoeder.

GMP+ International, zoals de organisatie verder gaat, wordt eigendom van een stichting die voorlopig enig aandeelhouder is van een gelijknamige bv zonder winstdoelstelling.

Noodzakelijk

Johan den Hartog, nu nog secretaris van het productschap, gaat de organisatie leiden. Volgens Den Hartog zal inhoudelijk voor deelnemende bedrijven in alle schakels waarin GMP+ gebruikt wordt, niks veranderen, De privatisering is volgens hem noodzakelijk vanwege de toenemende internationalisering van deelname aan GMP+. "We hebben nu 10.900 deelnemers en dat aantal groeit. Dertig procent zit nog in Nederland, veertig procent in Duitsland en GMP+ breidt denken wij met name in Midden Europa uit."

Den Hartog denkt dat het internationale karakter niet meer goed past bij een nadrukkelijk Nederlandse publiekrechtelijke organisatie. Bovendien wil de organisatie steeds meer een kennis- en informatiecentrum worden op het terrein van veevoerveiligheid.

Salmonellawetgeving

"GMP+ moet flexibeler worden om recht te doen aan nationale verschillen in wetgeving. GMP+ zal voor zo’n 75 procent vaststaan, terwijl ruimte is om de overige 25 procent landelijk in te vullen." Bepaalde eisen zijn alleen voor Nederland relevant, aldus Den Hartog, die de salmonellawetgeving in de pluimveehouderij als voorbeeld noemt. Waar in Noord-West Europa nog wel vergelijkbare wetgeving kent, wordt het ingewikkelder naarmate ook buiten Noord-West Europa GMP+ wordt gebruikt, zoals in Canada, Brazilië en China.

Sinds circa 2007 ziet Den Hartog een toename van de vraag van buiten de Europese Unie, volgens hem een bewijs van de potentie van het certificatiesysteem. Waar een deel van GMP+ International flexibel zal kunnen worden ingevuld, wordt dat bepaald door nationale comités, waarna een internationaal comité van experts zich erover zal buigen.

Niet flexibeler

GMP+ International zal wat betreft het toezicht houden op de nu 30 certificerende instellingen zeker niet flexibeler worden, aldus Den Hartog. "Daar doen we absoluut geen concessies aan. De 300 auditeurs doen nu al periodiek examens bij ons om te bewijzen dat ze de regels kennen. Daarnaast blijven onze eigen twee auditeurs steekproefgewijs audits over doen. Omdat de meeste certificerende instellingen al wereldwijd opereren verwacht ik geen onverwachte toename. De situatie blijft beheersbaar en wanneer het aantal auditeurs toeneemt, zullen wij de controle erop verscherpen."

Of registreer je om te kunnen reageren.