Home

Achtergrond

Extra miljoenen natuurbeheer

De invoering van een nieuw subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer kost het ministerie van LNV 23,3 miljoen euro extra.

Ook is LNV dit jaar miljoenen extra kwijt aan Dienst Regelingen (DR) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Dat blijkt uit de stukken bij de Najaarsnota, die minister Wouter Bos (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het toekennen van subsidies voor natuur- en landschapsbeheer is sinds 2007 een taak van de provincies. Tot nu toe voerden zij daartoe de bestaande subsidieregelingen SN en SAN uit.

Met ingang van 2010 geldt een nieuw Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Boeren moeten daarbij individueel subsidie aanvragen. Ook moeten ze jaarlijks om uitbetaling van de subsidie vragen, bij indienen van de gecombineerde opgave.Met het SNL wordt een vereenvoudiging van de regels (ook voor de boeren) beoogd. Maar de invoering van het nieuwe systeem is complex, aldus de toelichting bij de Najaarsnota, en gaat gepaard met hogere uitvoeringskosten.

De bijdrage aan DR in 2009 wordt met bijna 8 miljoen euro verhoogd, voor ”werkzaamheden op het domein van agroketens en visserij”. De VWA ontvangt 7,5 miljoen euro van LNV, vanwege het uitstel van de geplande tariefsverhoging tot 1 juli 2010 en gederfde inkomsten door het roodvleesconvenant.

De nota vermeldt verder dat de EU-bijdrage aan de blauwtongvaccinatie is vertraagd door controle van de ingediende declaratie. LNV ontvangt de gevraagde 9,1 miljoen euro daardoor later.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.