Home

Achtergrond

Emissiearme vloersystemen: proefstalstatus

Om een vloersysteem te kunnen beoordelen op de mate van ammoniakemissie, is het noodzakelijk eventuele nieuwe systemen in de praktijk te toetsen. Hiervoor heeft het Ministerie van VROM de zogenaamde proefstalstatus gecreëerd. Deze regeling houdt in dat per nieuw vloersysteem vier verschillende stallen moeten worden gerealiseerd waarbij jaarrond-emissiemetingen moeten plaatsvinden (6 metingen per kalenderjaar). Een proefstalstatus wordt toegekend op het moment dat theoretisch vooraf aannemelijk kan worden gemaakt dat het systeem een emissiefactor heeft dat lager is dan 9,5. Deze voorlopige toegekende factor moet vervolgens in de praktijk getoetst worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.