Home

Achtergrond

Emissiearme stal in 2012 verplicht voor melkvee

De melkveehouderij krijgt vanaf 2012 de verplichting emissiearme stalsystemen te gebruiken.

Dat staat in het Actieplan ammoniak veehouderij, dat minister Jacqueline Cramer (Vrom) naar de Kamer heeft gestuurd.

De verplichting lijkt in eerste instantie alleen te gelden voor alle nieuw te bouwen stallen. Het Besluit huisvesting geldt nu alleen voor nieuwe stallen van bedrijven die hun koeien het hele jaar op stal houden. Welke stalsystemen worden aangemerkt als emissiearm is overigens nog niet duidelijk. De huidige systemen pakken door pootproblemen nadelig uit voor het dierenwelzijn, en zijn daarom minder geschikt.

Vrom wil derhalve de ontwikkeling van nieuwe systemen bevorderen. Daartoe wil het tijdelijk systemen opnemen met een wat hogere emissie op de lijst van toegestane systemen (Rav-lijst).

De melkveehouderij is tot nu toe voor een groot deel vrijgesteld van het Besluit huisvesting. In 2001 werd besloten eerst te kijken of voldoende emissiereductie gehaald zou kunnen worden uit een verlaging van het ureumgetal tot 20 milligram per 100 kilo melk. Dat is echter niet gelukt.

Vandaar dat minister Cramer nu stalmaatregelen wil in de melkveehouderij, ook al vanuit het oogpunt van gelijke behandeling met de andere veehouderijtakken. Begin 2010 komt ze met een nadere uitwerking van de plannen, kondigt ze aan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.