Home

Achtergrond 49 reacties

Einde aan eierzoeken in gedeelte Friesland

Eierzoekers in Friesland hebben in het komende seizoen een kleiner gebied om kievietseieren te zoeken.

Het wordt namelijk verboden om eieren te zoeken en te rapen in gebieden van It Fryske Gea, een natuurbeschermingsorganisatie. Dat zei directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea woensdag. It Fryske Gea is eigenaar van zo'n 3000 hectare grond. Op een derde daarvan mocht naar eieren worden gezocht. Dat is dus vanaf komend seizoen verboden.

"We kunnen als beschermer van de weidevogel niet meer mensen de rust op het terrein laten verstoren'', aldus Hosper. "Het blijft slecht gaan met de weidevogel; dus moeten we het nu wel verbieden.'' De beslissing was niet makkelijk: "Het is toch een belangrijke traditie.''

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  jan

  Wij maaien hier in mozaiek en dan ook nog altijd van binnen naar buiten. En we scheren greppels en slootkanten niet uit maar laten gewoon een halve meter aan twee kanten op stam staan. Kost wel wat extra tijd maar geeft veel voldoening als je ziet hoeveel vogels er op die manier overleven.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herkauwer, ik zie ook graag de kievit en de grutto in de weilanden, zoals het eeuwen is geweest zoals u schreef. Echter met de moderne landbouw van vandaag de dag zal dat moeilijk gaan. Destijds ging de boer nog met de zeis het land op om het gras te maaien, er was rust en ruimte voor alles. Nu gaan grote machines het gras oogsten op het moment dat de voederwaarde hoog is. Weidevogels komen dan, net als overig klein wild helaas in de knel. Wij moeten wel de kost verdienen, het is dan ook niet mogelijk om dat plaatje van vroeger en moderne landbouw van nu op het zelfde perceel te realiseren. Het liefst wil men de boer nu dwingen om op een later tijdstip te maaien, maar dat betekent lage voederwaarde oogsten, dus duur krachtvoer aankopen. Beheersovereenkomsten lijken dan als compensatie inderdaad het toverwoord, echter je maakt je dan wel helemaal afhankelijk van de grillen/grollen van overheid en natuurinstanties. Het is makkelijk om de boer maar steeds de schuld van alles te geven, maar de burger mag ook bij zichzelf te rade gaan. Het voedsel mag niks meer kosten, en daarmee dwing je de voedselproducent om steeds achter de laagste kostprijs aan te hollen, met alle gevolgen van dien. Maar aan mij zal het niet liggen, indien het morgen mogelijk is om dat plaatje van vroeger (niet met de zeis) terug te halen en wij kunnen daarmee gewoon de kost verdienen, doe ik mee.

 • no-profile-image

  silent spring

  35 jaar geleden was het aantal predatoren een fractie van wat er nu is. Inderdaad dankzij de mens zijn we het natuurlijk even wicht gaan verstoren door de sterken te beschermen ten koste van de zwakken. In de natuur gaat een zwakke predator dood maar hier word hij opgevangen en weer opgelapt. Want het is allemaal zo zieluggg. Daarom is het zo gemakkelijker om de boer de schuld in de schoenen te schuiven. Ik ben dagelijks in het veld en zie echt wel wat er gebeurd.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké beste Melkveehouder. Ik ken natuurlijk dat verhaal over die voederwaarde en hoor dat al vele jaren. Maar het wil er bij mij niet in dat er geen oplossing kan worden gevonden door bijvoorbeeld twee weken later dan Koninginnedag te maaien en daarvoor dan gewoon een dervingscompenstie te krijgen die ruimschoots het bijkopen van krachtvoer dekt. Dat hoeft niet voor alle boeren in gelijke mate en zeker niet integraal in gebieden waar helemaal geen of zeer weinig weidevogels voorkomen. Dat dient dus regionaal/provinciaal geregeld te worden. Niemand zegt dat er pas in juni de eerste snede kuilgras gemaaid moet worden want het is evident dat zulk gras dan veel beter gehooid kan worden.Ik begrijp niet waarom beheerovereenkomsten boeren van grillen en grollen afhankelijk zouden maken. Als dat al zo is dan heeft men zitten slapen toen het contract werd opgemaakt en getekend. Naar mijn gevoel is dat trouwens het kernpunt van veel problemen op het platteland. Te weinig opkomen voor de eigen zaak en teveel kijken naar wat buurman doet. Daardoor spelen de grote cooperaties jullie al tientallen jaren tegen elkaar uit en vandaar dus ook de veel te lage productprijzen. Ik geef boeren nergens de schuld van, maar de ingesleten cultuur van alleen maar op elkaar letten en gezamenlijk vergeten om structureel over belangrijke zaken te discussiëren vormt volgens mij de spil waar het allemaal om draait. En met zijn allen veel te veel vertrouwen in een club als LTO. Die daar dus zélf weer garen bij spint.

 • no-profile-image

  hakke

  Herkauwer, je hebt gelijk man. Maar dat begrijpen ze niet, begrijp je wel? Dom follek. Aaisiekjers!

 • no-profile-image

  ?

  Spotvogel, dan moet je wel goed lezen.
  Hij schrijft niet dat de vogel mee is verhuisd, maar boeren zijn uitgekocht om op te rotten, om <1% zogenaamde natuurmensen wat te geven.Dus die 3000 hectare zijn onder andere van boeren die ge-emigreerd zijn. Vroege maaien?Men had die regels omtrend het eierzoeken niet moeten veranderen,dan waren er genoeg,die nestje afzetten en als beloning mochten ze naar het eerste kievitsei zoeken, maar ja als je niks van die traditie weet,snap je het ook niet,.

 • no-profile-image

  dier

  Ik woon niet eens in Friesland en hier zijn ze ook praktisch verdwenen. Het enige wat hier in die tijd veranderd is, is injecteren en veel en vroeg maaien met ander materiaal, zodat er geen tijd is een nest om te zetten.

 • no-profile-image

  braakbal

  Leuk om allemaal te lezen, sybe uit twijzel heeft helemaal gelijk. Op maisland waar ik veel aan nazorg doe, zien we de kievitenstand vooruit gaan ipv achteruit, dankzij de nestbescherming. Deze nestbescherming wordt gedaan door vrijwilligers die tot 1 april wel eens een eitje rapen maar daarna zich volledig toewijden aan het markeren van de nesten (indien nodig).
  Mijns inziens zou de weidevogelpopulatie alleen maar toenemen als de nestbescherming zo zou zijn geregeld als in Friesland.
  Ben in de meivakantie vaak in andere provincies geweest o.a. weerribben (ook nog nationaal park) waar geen enkel nest beschermd werd en de meeste nesten die op uitkwamen stonden ten prooi vielen aan maaimachines en ploegen of eggen vaak met de woedende kieviten duikelend er boven.
  Heb mij vaak afgevraagd waarom faunabescherming hier niet tegen ageert.
  Dit is hypocrisie ten top en zou betreffende organisatie eens willen uitnodigen om eens een seizoen mee te lopen, in maart een paar eitjes te rapen en daarna volle bak nesten beschermen.
  Grote kans dat de zienswijze daarna veranderd is.
  Met vriendelijke groet;

 • no-profile-image

  ?

  Haal de boeren waar in Friesland geen plaats mee rvoor was uit Duitsland en Denemarken terug, dan komen d eweidevogels die ook meeverhuyist zijn ook terug.

  Spotvogel, het is net hoe je het leest.
  Velen uitgekochte boeren, zijn naar het buitenland vertrokken,hun grond is zogenaamde natuurgrond geworden,die dus arm van wormen etc zijn. Zo bedoelt hij het.
  Herkauwer,vroege maaien bla bla. Volgens mij was Fryslan een van de weinige provincies waar veel aan weidevogelbescherming werd gedaan,doordat men ook eieren mocht zoeken. Maar ja men hoorde liever naar zo´n doorgedraaide vegaburger,waardoor die lok ook weg is en vele niet meer moeite wil doen voor weidevogelbeheer.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Hallo Uilenbal, het gaat over GREIDEFOEGELS NOU!!!!Dat Ljippen ek wol op swarte bougrond broetjen is allang bekend, maar heeft met behoud van onze unieke WEIDEVOGELGEMEENSCHAP geen zak van doen. Ik heb de Faunabescherming er al vaak op gewezen dat het erom gaat ervoor te zorgen dat er tussen 10 april en 10 mei absolute rust heerst in de graslanden zodat alle soorten rustig hun legsel kunnen uitbroeden (Ljip 28 dagen en Skries, Tjirk en aore fugels 21 dagen) en dat soorten als Stranljip, Slob en natuurlijk de pullen van alle uitgekomen nesten meer zorg nodig hebben. Haontjes krijgen we gewoon nooit meer weerom en snippen ek net! Houd op met mensen die kennis van zaken hebben af te katten, want juist daardoor zitten er nu bij wijze van spreken in Limburg meer weidevogels dan in Fryslan! En dat is niet jammer, maar een SCHANDE!

 • no-profile-image

  helderziende

  Ik woonde tussen de weidevogels en heb gezien hoe de weidevogelstand teloor ging. Wat de cyclomaaier in 35 jaar niet lukte ,lukte een paartje buizerds binnen vijf jaar wel.Zowel de jongen van de kievit, grutto,s en scholeksters verdwenen achter elkaar naar het buizerdnest. Zolang men weigert om predatie tegen te gaan zal er geen weidevogel overblijven. Je ziet nu dat op sommige perceleen heel veel nesten zitten. Dit doen die weidevogels om te proberen door de macht van het getal toch nog enkele jongen groot te krijgen. Ik erger mij dan ook aan mensen die zo graag het maaigedrag van de boeren als oorzaak van de kwijnende weidevogelstand aanwijzen.

 • no-profile-image

  gepensioneerde

  Is dat gezeur over die Friese feodale hobby nu nog niet ten einde??? Er is maar 1 oplossing. Wie kiest voor de weidevogel: Geen landbouwwerktuigen in het gras voor 1 juni. Klaar. Kies je daar niet voor.......teruguitgang weidevogels. heeft niets met nestbescherming of vossen te maken. Alles met cyclomaaiers.

 • no-profile-image

  ?

  Alle eierzoekers die ik in mijn gebied kende, waren erg fanatiek. Niet in de hoeveel eieren om mee te nemen, maar in het zoeken en beschermen. Wat was er dan op tegen,dat ze een enkel ei mee namen? Ja er is altijd uitschot, sommige mensen kunnen niet met vrijheid overweg. Maar daar kunnen de anderen niet altijd wat aan doen. Wij en onze buren melden altijd wanneer er gemaaid werd, nesten werden beschermd, werd een redelijk stuk niet gemaaid om het nest(dus geen 50 cm bij 50 cm). Alles in goed overleg,totdat een paar mensen,meende de regels te moeten veranderen.
  Net als diezogenaamde natuur, hou toch op... goed onderhouden land bij veehouders,akkerbouwers is net zoveel natuur als het woord natuur.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Braakbal, ik zeg niet dat nestbescherming niet goed is en ik begrijp dat jij het wél goed doet. Super dus en ga zo door! Maar als je eens wist hoeveel overstuurse nesten van 'grasdelvers' (eieren onder dikke laag los gras omdat de broedende vogel al dat gemaaide nestmateriaal eroverheen trok) ik door de jaren heen gezien heb. Duizenden!!Nestbescherming is prima, maar vereist veel méér dan stokjes zetten. Maar veel verder komen de meeste nasorgers niet! En ook jij Kritisch Lezer hebt alle gelijk. Ik werkte jarenlang aan de WUR en dat was een nagel aan mijn dekenkist. Vanaf begin jaren '70 werkte ik in het wetenschappelijk onderzoek en wetenschap hoort naar mijn overtuiging waardevrij te zijn. Maar sinds jaren '90 is alles van God los en tiert de belangenverstrengeling welig. Waarmee de wetenschappelijk kwaliteit tot diep onder het maaiveld is weggezonken. Dankzij Cees Veerman, Aalt Dijkhuizen, het CDA en de ambtelijke LNV-top. Zo, het is wel mooi geweest. Ik ga edn borrel pakken. Niet op het Kindeke Jezus of andere indioctrinaire fabels, maar op een betere toekomst voor mens, dier en milieu. Dank voor de goede inhoudelijke discussie.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  proost!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Silent Spring, het probleem is dat er vroeger volop reproductie plaatsvond, zodat rond Koninginnedag in ons hele land de velden boordevol pullen waren. Er gingen toen (pak 'm beet tot rond midden jaren '70) vrijwel geen nesten verloren door maaien, omdat er in het algemeen pas vét na midden mei gras geoogst werd. De vroeg geboren kuikens van kievit, grutto en tureluur konden dan al bijna vliegen of waren in ieder geval zo vlug dat ze zich niet meer lieten doodmaaien. Dat veranderde drastisch door de massale overschakeling op kuilgras en het almaar vervroegen van de maaidatum tot in de derde decade van april. Daardoor ging van veel weidevogels het eerst broedsel verloren of werden de kleine pullen doodgemaaid. Zodat er dus steeds minder kuikens groot werden. Ook vroeger waren er roofdieren zoals wezel, hermelijn, bunzing, zwarte kraai en andere soorten en gingen er daardoor nesten of pullen verloren, maar dat konden de populaties gemakkelijk opvangen. Nu niet meer en daardoor is de hele weidevogelstand in een vrije val terecht gekomen. Dat ligt dus niet aan vos, kraai, meeuw of andere natuurlijke regulatoren, maar louter aan de mens.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Pardon? Goed lezen ?.? "Haal de boeren waar in Friesland geen plaats mee rvoor was uit Duitsland en Denemarken terug, dan komen d eweidevogels die ook meeverhuyist zijn ook terug." Wie kan er hiert niet lezen?.?.?.? En by the way: ik deed vanaf 1974 professioneel ecologisch weidevogelonderzoek, vooral in Friesland. En wij heben altijd gezegd dat het rapen van de erg vroege eieren in principe geen kwaad kan, maar dat er rekening mee moet worden gehouden dat alles wat na 20 april nog niet uitgekomen is in de eerste kuilgrasmaaigolf terecht komt. En zo is het ook precies gegaan. Met het huidige gevolg!

 • no-profile-image

  ?

  zo komt daar de ware aard even boven drijven.
  Onderzoeken, hoeveel waarde kan je daar nu aan toe delen? Zie het klimaatschandaal waar niemand over hoort. Waarbij maar 25% van de Russische waardes zijn meegenomen.
  Onderzoeken is nog geen bescherming?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Uilensprong, ik heb niet gezegd dat er NIETS aan de dalende trend gedaan kan worden. Maar het is een FEIT dat er niet het GOEDE gedaan wordt! Jij denkt zeker dat een gemarkeerd nest dat in een polletje blijft liggen bij het maaien, ook echt beschermd en gered is? Vergeet het. Ruim 80% daarvan komt bij het schudden en wiersen onder het losse gras te liggen of wordt door een trekker of kneuzer of silagewagen of kunstmeststrooier of mestinjector alsnog naar de mallebiezen gewerkt. Al dan niet op de etgroen. En als een kraai, wezeling of andere natuurlijke opruimer dan een nestje leeglepelt dan heet het ineens dat DE VOS de schuldige is. Nou geloof mij maar: dat is een Winnetoeverhaal.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Spotvogel, die Frans Vera is inderdaad een ramp. En wat die zgn. "nieuwe natuur" betreft: die is alleen aangelegd om de grondprijs kunstmatig hoog te houden. Zoals velen weten is men bewust bezig de boerenstand weg te treiteren, maar als al die gronden vrijkomen keldert de grondprijs en hebben ze een gigantisch probleem. Dit is de enige reden voor die gebieden. De natuur interesseert ze geen fluit.

 • no-profile-image

  silent spring

  Wij doen hier ook aan nestbescherming en dat lukt wel . Maar dan? De kuikens worden hooguit een week oud dan zijn ze allemaal verdwenen. Waar ligt dat aan denken jullie? Ik denk dat men het bij de sovon wel weet maar liever niet zegt. Wij zien hier ook wel wat er nu in de natuur rondstruint en vliegt wat er 35jaar geleden niet was en destijds bloeide de weidevogelstand.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Spotvogel, het is toch bekend dat de stand van de weidevogels achteruit is gegaan sinds er meer natuurgebieden zijn aangelegd? De reden hiervoor (afgezien van de armoedige grond) is dat de vogels graag op een stuk grond zitten waar ze goed uitzicht hebben om de vijand aan te zien komen. Een weidevogel gaat alleen dáár zitten waar hij die veiligheid heeft. Natuurgebieden hebben een veel te hoge vegetatie.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste ?.?, jij hebt plaatselijk goede ervaringen, maar ik zit jaarrond door het hele land. En geloof me: ik kom de Friese eizoektoeristen tot in alle uithoeken tegen. Die roven en plunderen de nesten en doen niks aan nazorg. En dat zijn er niet een paar, maar vele honderden of zelfs nog veel meer. Als ik ze aanspreek (meestal doe ik dat niet maar stuur er een surveillanceteam of BOA op af) dan komt er altijd dat uitgekauwde verhaal dat ze zo begaan zijn en zoveel aan nasorg doen. Jawel, zeg ik dan, Bij Snits, Koufurderigge, Aldegae, Harns of noem maar op. Niet bij Purmerend, Alblasserdam, Valkenswaard of Borculo! Jij weet dat niet en dat neem ik jou niet kwalijk. Maar ga mij dan niet stemmingmakerij verwijten als ik de waarheid naar voren breng.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Helemaal mee eens Kritsche Lezer. Frans Vera noem ik altijd "het Amsterdammertje" (je weet wat dat is?). Die man moet terstond bij de Landbouwuniversiteit ontslagen en eigenlijk ook nog het land uitgezet worden. Valt niet te becijferen wat die hufter aan schade heeft veroorzaakt. Beter nog: laat hij dat allemaal maar cash terugbetalen. Ik waarschuwde hem er al 16 jaar terug voor en als dank verklootte hij de gebieden die ik levenslang gekoesterd had. Ik ben een vriendschappelijk gezind mens, maar dit is de verklaarde vijand van onze karakteristieke natuur. Een schandvlek!

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Spotvogel, er zijn sowieso veel te nauwe banden tussen LNV en de WUR. Dit is onverantwoord. Alles wat uit deze "innige betrekkingen" voortkomt is niet onafhankelijk en bovenal ongeloofwaardig. Niet serieus te nemen deze universiteit, die volledig wordt gefinancierd door LNV. Je weet: wiens brood men eet.....

 • no-profile-image

  W Geverink

  Op mijn grond barst het van alle soorten wild. Vorig jaar trof ik zelfs een aantal Whooping cranes aan die normaal gesproken in ons gebied niet voorkomen. Sandy cranes zien we hier wel meer. Al die dieren kiezen waar ze willen verblijven. Zolang ze het hier niet tussen de oren krijgen en ambtenaren mij gaan vertellen wat ik wel en niet mag houd ik hier een grote diversiteit aan planten en dieren en verdien ik ook een boterham.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  NATUURVRIENDEN! Hoe gaat het eigenlijk met de weidevogels in de natuurgebieden? Er is al veel landbouwgrond terug gegaan naar de natuur, hoe gaat het daar met de wildstand? Hoe gaat het in de tuintjes van onze anti-jagers en overige burgers met de weidevogel en het overige wild?, zal wel niet veel zijn omdat daar wekelijks een grasmaaiertje alles vernietigt. Hoe gaat het op het asfalt, in de steden en de industrieterreinen, en overige woongebieden? Wilt u zeggenschap over boerenland, koop het dan op, en doe er mee wat u goed dunkt. Zolang het boerenland is, dan gebruik je het ook als boerenland. De kool en de geit hier sparen gaat eenvoudigweg niet, je krijgt dan twee keer niks. Dus houd op met dat gezeik naar de boeren toe. Willen wij meer natuur, laten wij dit dan doen door de natuurgebieden uit te breiden, richt daar uw energie op. Tot die tijd, zou ik zeggen, laat de boer gewoon zijn werk doen op zijn boerenland. Of ga anders de burgers eens een keer lastig vallen met het verval van natuurwaarden! Of is deze groep u te groot om aan te spreken, en bent u zelf dan ook medeschuldig aan het verval van de natuur in Nederland?

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Nogmaals, die natuurgebieden worden alléén aangelegd om de grondprijzen kunstmatig hoog te houden en nergens anders om. Bij het wegpesten der boeren komen er gigantisch veel gronden vrij en zou de grondprijs enorm kelderen, met alle gevolgen voor de schatkist vandien. Dit zagen ze aankomen en vandaar dat ze (ook het parlement) er zo op gebrand zijn om de EHS er in rap tempo doorheen te jassen, of er nu geld voor is of niet! In ruil hiervoor (Dit is in Europa afgesproken) zou dit land zich gaan toeleggen op: 1- recreatie (hebben we het goede klimaat niet voor) 2- vervoersland (als er 3 sneeuwvlokken vallen staat alles muurvast) en ten derde: kennis (als je bedenkt dat Wageningen al als topuniversiteit wordt gezien, dan gaan we vast gouden tijden tegemoet).

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Overigens is het een prettige en weldoordachte bijkomstigheid dat SBB is geprivatiseerd. Duidelijk is dat de aanleg van die natuurgebieden op strategische plaatsen gebeurt, waar op korte of langere termijn gebouwd gaat worden. Je zou je eens af moeten vragen in wiens zakken de enorme opbrengsten verdwijnen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Chapeau! Ik denk dat jij dit haarscherp doorziet beste Kritische Lezer. De ware reden waarom er in de veehouderij al sinds 1997 zoveel op faillissementen uitlopende rampen plaatsvinden, er zo rucksichtslos aan N2000 en de EHS gebulldozerd wordt, er zo gigaveel onnute verrabbezakte nieuwe natuur verschijnt en last but not least waarom Veerman in 2007 zo hoognodig voorzitter van NM moest worden dat de Graeff er graag enkele duizenden opzeggingen van boze leden voor over had(en er vervolgens voor zorgde dat ook dit werd afgedekt met de mantel van het kwaad) begint zich nu wel wat duidelijker af te tekenen. SBB werd niet zomaar geprivatiseerd, maar kreeg Veerman's rechterhand en topambtenaar Kalden mee als zetbaas. Alles onder controle dus. En waar die enorme opbrengsten naartoe gaan? Ik weet nog een pastinakenschuur te staan. In Goudswaard! Of zou men het in Barendrecht stiekem met de CO2 de grond in gaan pompen? Vanuit de Greenery!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Verbaasde Lezer, er is een Engels gezegde "a dirty mind is a joy forever'. Maar dat gaat over échte dirty humor. En die is meestal leuk. Om de jouwe kan ik nu even niet lachen. Ik ben serieus en ik snap Melkveehouder's verhaal heel goed. En ik reken het je zeer aan dat je mijn werk zonder het gelezen te hebben meent te kunnen beoordelen. Zo maak je als boer geen vrienden. Zeker niet bij mensen zoals ik, die de boerenstand juist altijd in bescherming hebben genomen. Goedenacht!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, ik zal toch nog maar weer eens reageren. Het is natuurlijk flauwekul om te vragen hoeveel weidevogels er in tuinen van burgers broeden. Hoogstens een scholekster op het platte dak! Boeren hebben eeuwenlang het nederlandse landschap gemaakt en zorgden er zodoende onbedoeld voor dat er zich daar vogels uit allerlei andere milieus vestigden( kievit van de steppe, grutto van de natuurlijke grasvlakten zoals poesta's, tureluur van zilte kwelders/kustweiden, scholekster van duinen/strandvlakten, kemphaan van de toendra's en watersnip uit de open riet- en zeggemoerassen) en in de Nederlandse graslanden de unieke weidevogelgemeenschap konden vormen. Die ging echter ondanks voortdurende waarschuwingen na de oorlog weer grotendeels verloren door schaalvergroting en intensivering. Het is zinloos om dat te ontkennen, want het is gewoon een keihard feit. Het natuurbeheerbeleid vanaf 1990 is echter een regelrechte ramp en is er in belangrijke mate schuldig aan dat tienduizenden bunders grasland overwoekerd raakten met ruigtekruiden, zodat daar geen weidevogel meer kan leven. Zie bijna ons integrale uiterwaardgebied vanaf duitse/belgische grens tot Rotterdam- Moerdijk en Ketelmond bij Kampen en grote delen van ons veenweidegebied. Helemaal naar de kloten geholpen door idioten zoals Frans Vera met hun waanideeën over 'nieuwe natuur'. Wat mij betreft gaan al die gebieden zo gauw mogelijk terug naar de boeren. Met het kapitaal dat wordt uitgespaard door met die natuuronwikkelingidioterie te stoppen, kunnen prachtige beheerovereenkomsten gefinancieerd worden. Dat zou onze natuur én onze weidevogels zeer ten goede komen. Overigens: alleen vandaag al zag ik in mijn tuin meer dan dertig vogeloorten en in het voorjaar broeden zelfs de spotvogel en de braamsluiper hier in het struweel. Ik hoef mij dan ook nergens medeschuldig aan te voelen.

 • no-profile-image

  Siebe

  De eierzoekers hoeven zich over dit bericht geen zorgen te maken.De grond
  van het Fryske Gea is zo dood als een pier.Een weidevogel die in het voorjaar
  in friesland aankomt ziet in de lucht wel
  welke grond goed bewerkt is en waar de wormen in de grond zitten (molshopen).
  Een boer en een weidevogel die werken
  samen als je in het najaar er voor zorgt
  dat de greppels en de drainagepijpjes open zijn komt het land niet onder water
  zodat het leven in de grond niet verzuipt.
  In het voorjaar de grond goed bemesten
  met ruige koemest en dan de weidesleep
  erover. Om te zien dat je de grond goed
  bewerkt en er goeie vrucht afkomt bepaalt de weidevogel, gaat hij op dit land zijn eieren leggen betekent dat de
  grond goed is en er eten voor zijn jongen is .Als de schappen van een winkel leeg zijn zoek je toch ook een andere winkel.Haal de boeren waar in Friesland geen plaats meer voor was uit
  Duitsland en Denemarken terug dan komen de weidevogels die ook mee verhuist zijn ook terug.Ik hoop dat de krediet crisis er voor zorgt dat de subsidiekranen dichtgaan en dat het respect voor de echte natuurmensen terugkomt
  nestelen

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit is de limit! Als beëdigd ambtenaar heb ik met mijn collegae vanaf 1974 diepgaand onderzoek gedaan naar alles rondom de weidevogels en daarover jaarlijks gerrapporteerd. Maar die intens stomme eigenwijze boeren....van de FBVW wensten nergens rekening mee te houden want ZIJ KONDEN DAT WEL BETER! En nu zit er in de hele provincie bijna geen weidevogel meer. Moeilijk nietwaar, om ongelijk en stupiditeit toe te geven? Stelletje "voor wat hoort wat"egoisten!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kritisch lezer, je hebt gelijk. Natuurgebieden, en dan bedoel ik vooral de Natuurontwikkelinggebieden en de 'nieuwe natuur' zijn absoluut ongeschikt voor weidevogels. Daar hamer ik ook al jaren op, maar omdat er erg veel geld meer te verdienen is om die gebieden aan te kopen en aan te leggen (denk aan de tientallen miljoenen uit de postcodeloterij en andere onnutte 'goede doelen') ben ik echt een roepende in de woestijn. Maar ik waarschuwde al in 1993 dat er bij wijze van spreken een Nachtwacht witgekalkt werd en vervolgens met blauw, rood en geel werd bestreept. Vervolgens zou men dan beweren een Mondriaan gemaakt te hebben. Ik hield hen voor dat er een onschatbaar waardevolle Rembrandt verkloot werd en dat er waardeloze fake voor terug zou komen. Men luisterde niet, maar ik kreeg op termijn wél gelijk. Door de harde realiteit. Niet door die omhooggevallen stadse idioten, met Frans Vera voorop. Die lui hebben een belangrijke slag toegebracht aan de teloorgang van onze weidevogelstand in een groot aantal gebieden.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Je hebt voor een deel gelijk Siebe (het stukje waarin je zegt dat natuurgebieden te weinig voedsel meer hebben). Vooral door natuurontwikkeling en 'nieuwe natuur' zijn veel weidevogels verdwenen. Maar dat de stand als geheel zo is verminderd komt toch echt door het veel te intensieve graslandbeheer en het te vroege maaien. En er zijn echt geen weidevogels meeverhuisd naar Midden- of Oost Europa. Zo werkt dat helemaal niet. Weidevogels zijn erg plaatstrouw en onze vaste populaties zijn gewoon uitgehold of uitgestorven. Vervelend maar realiteit!

 • no-profile-image

  braakbal

  Als agrarisch medewerker zorg ik bij "mijn" boer er altijd voor dat de grasresten van het nest verwijderd zijn na het schudden, wiersen etc. Ook markeren wij alleen als het nodig is.
  Ook de uitkomstresultaten zijn positief met vos en kraai.
  De kieviten en enkele grutto,s komen ook elk jaar terug.
  Als nestbescherming niet het goede is, wat dan wel?

 • no-profile-image

  braakbal

  Ik zou graag reactie krijgen op het feit dat bijna alle op uitkomen staande nesten worden platgemaaid of ondergeploegd op plaatsen waar niets aan nestbescherming wordt gedaan, zelfs in "onze" nationale parken.
  Daar hoort men de critici niet over.
  Dat de nestbescherming in Friesland goed geregeld is ook niet.
  Er zijn wetenschappellijke rapporten genoeg die concluderen dat de weidevogels alleen kunnen overleven dankzij goede nestbescherming en nazorg. Mede door de moderne manier van boeren is dit nog essentiëler geworden.
  In Friesland zijn tevens projecten opgestart waarbij men vogelvriendelijker boert.
  De resultaten hiervan zijn opzienbarend, wat dus inhoudt dat er wel degelijk iets aan de dalende trend kan worden gedaan.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Oké wijze gepensioneerde boer. Cyclomaaiers met daarachteraan het hele schudt-wiers- harkeer en opraapwagencircus, gevolgd door de mestinjector die na enkele dagen de op etgroen begonnen vervolglegsels tot compost de grond in werkt. Die race zou een mens nog niet volhouden, laat staan een vogel. Juni zou prachtig zijn, maar ook als er pas op 15 mei voor het eerst gemaaid zou worden kan er veel gered worden. Maar dan natuurlijk niet het hele land of polder op één dag.

 • no-profile-image

  herkauwer

  ?.?, ik had het niet over de boeren, maar over die boerenlullen van de Bond fan Fryske Fugelbeskermings Wachten! Dat maakt enig verskil. En die genoemde 'egoisten' zijn andermaal niet de boeren, maar de aaisiekjers. Puur egoistisch volk dat alleen nasorg wenst te doen als er ook royaal geoogst mag worden. Daar werd ik toen al misselijk door en nu kots ik er van. En wat is daar mis mee? Kijk komend voorjaar maar eens wat er van de eens zo wereldvermaarde Friese weidevogelstand over is. Inderdaad: wat Ljipkes op maisland! En verder: de grote leegte!

 • no-profile-image

  ambtenaar

  Ik begrijp die leugens van velen niet. Ik ken in friesland meerdere gebieden van SBB en NM waar het beheer helemaal is afgestemd is op de weidevogels. En daar miegelt het van de bessten, zelfs watersnip en zomertaling. Dit vaak in zeer schril contrast met de direct naastgelegen raaibiljartlakens. Is er nog een beter bewijs mogelijk? Daar zijn de vos en de kraai toch ook?

 • no-profile-image

  verbaasde

  Zucht,,Alweer! NIET liegen herkauwer, ik kan me nog een aantal fora herrinneren waar je DE boeren uitmaakt voor alles wat slecht is

 • no-profile-image

  spotvoogel

  Jawel heer Geverink, maar in Canada is wel wat meer ruimte dan op dat postzegelkleine landje dat Nederland heet. Sinds het begin van de eeuw broeden er bij ons weer Kraanvogels en ook de Wilde Zwaan heeft zich geprobeerd te vestigen. Maar de weidevogels raken we kwijt en dat is erg jammer. Want de Nederlandse weidevogelgemeenschap was uniek in de wereld. Op de prairies van N-Amerika broeden ook wel Dowitchers, Killdeer Plovers, Curlews en nog een paar soorten, maar die leven niet in gemeenschappen zoals wij die vroeger kenden met kievit, watersnip, grutto, tureluur, kemphaan en scholekster naast elkaar en/of ook nog kwartelkoning, patrijs, zomertaling, slobeend, veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart en grauwe gors erbij. Dat alles is verdwenen door het steeds intensievere graslandbeheer waarvoor we al veertig jaar hebben gewaarschuwd. En nog wordt het ontkend door boeren en jagers die de vos en de kraai de schuld geven.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Inderdaad Brabant..zo is het. Coyotes, vossen, wolven jakhalzen, bunzings, hermijnen, wezels, marters: ze zijn er allemaal al miljoenen jaren als natuurlijke componenten in het ecologische geheel. Dat ging prima totdat de mens zich overal mee ging bemoeien. Het is klinklare onzin om te beweren dat roofdieren alles uitroeien, want dan waren zij er zelf ook allang niet meer geweest. Alleen de mens is zo destructief om overal waar hij verschijnt het natuurlijk evenwicht naar de kloten te helpen.

 • no-profile-image

  kritische lezer

  Overigens, een prettige en weldoordachte bijkomstigheid is, dat SBB is geprivatiseerd. De natuurgebieden worden op plaatsen gerealiseerd waar op korte en langere termijn gebouwd gaat worden. Je kunt je afvragen in wiens zakken deze enorme opbrengsten verdwijnen.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Herkauwer als je het verhaal van veehouder over voederwaarde,beheersvergoedingen en maaidata niet eens snapt ben je wat mij betreft als (wagenings?) onderzoeker (met driekwart eeuw ervaring schreef je in een andere reactie) totaal niet serieus te nemen en je rapporten al zeker niet.
  En praat niet over aanvoer van (dan benodigd eiwitrijk) krachtvoer want dan kan je de veehouderij in een toekomstig artikel beschuldigen van het kappen van regenwouden en importeren van veevoer

 • no-profile-image

  W Geverink

  Ik heb alleen graasland en maai dus nooit. Als we hier de coyotes niet zouden bejagen was hier ook geen vogel te bekennen

 • no-profile-image

  brabant

  Hmm meneer uit canada, hoe denk je dan dat die vogels vroeger overleefde toen er nog geen geweren waren om die coyotes van jou af te knallen. Precies het was in evenwicht zonder de bemoeial mens die meent te moeten ingrijpen met geweren en eirapen. leuke borrelpraat hier op 2e kerstavond

 • no-profile-image

  herkauwer

  verbaasde Lezer, loog ik in die forums? Of noemde ik dingen bij hun naam? Daar zit verschil in hoor. Beste ambtenaar, ik ken ook alle weidevogelreservaten in Fryslan van Sondel tot Paessens en van Molkwerum tot Fochteloo en ik heb overal de stand van alle soorten omlaag zien kachelen. Synchroon aan de verpitussing en de verruiging. Plaatselijk wellicht wat minder dan in de raaigrassteppen maar toch.....! Kraai en vos hebben niks van doen met die achteruitgang. Voedsel wél. En in het gros van de reservaten is ook de bodemfauna sterk teruggelopen. Two sides of a story!

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.