Home

Achtergrond 13 reacties

Denemarken houdt vast aan afschaffing subsidies

Denemarken houdt vast aan de afschaffing van de landbouwsubsidies per 2025.

Dat zegt landbouwminister Eva Kjer Hansen. Zij kan voor dat standpunt op de steun rekenen van een parlementaire meerderheid.

Hansen ventileert haar standpunt tegen de achtergrond van het initiatief van haar Franse collega Bruno le Maire om samen met 21 andere EU-landen in gesprek te gaan over een handhaving van de subsidiëring. Ondermeer Nederland, maar ook Denemarken zijn voor dat overleg niet uitgenodigd, evenmin als Zweden, Groot-Brittannië en Malta.

De landbouwsector in Denemarken is niet gelukkig met het standpunt van de bewindsvrouw. Landbrug & Fødevarer (LF) meent dat zij zich te star opstelt, waardoor Denemarken invloed dreigt te verliezen op de discussie over de toekomst van het Europese landbouwbeleid.

LF is het met haar eens dat de subsidies moeten worden afgeschaft, hoewel de Deense agrarische sector daarvan op dit moment sterk afhankelijk is. Uit cijfers uit Brussel blijkt dat 62 procent van het brutofactorinkomen (omzet minus kosten grond- en hulpstoffen) van 2008 in de Deense landbouw is gebaseerd op de financiële steun van de EU.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Sligerland.

  Geacht Boerinneke, door de Globalisering is de Wereldhandel moeilijker in te schatten. Bovendien gaan de ontwikkelingen buiten de EU in sneltreinvaart door!!!... De Economische groei van Brazilié, China en India is boven de 8% uitgekomen!!!... Indonesié, Pakistan, Philipijnen, Thailand en Vietnam doen ook dapper mee!!!... Als wij dan bedenken dat bij voorbeeld; Duitsland en Nederland ruim 5% hebben ingeleverd op de Economische groei, is al één verschil van 13%!!!... Goed in 2010 wordt een kleine groei verwacht, misschien heeft de EU in 2013/2014 het niveau van 2008 weer terug. Als dan de subsidie's in de EU van lievelee minder worden, moet er wel een omdenken plaatsvinden!!!... U noemt dat slingeren, dat mag hoor Boerinneke!!!... De Globalisering dwingt ons daartoe!!!... Anders zijn wij uit de Boot gevallen voor dat wij het merken!!!... Als wij nu een Europese Auto kopen kan het gebeuren dat wij onder de motorkap lezen; made in China of made in Brasil. Nog geen jaar geleden kwam een schip met Boter uit Nieuw-Zeeland naar de EU, of Ethanol uit Brazilié. Tja, de Wereld is klein geworden!!!... Daarom zal er in de nabije toekomst nog veel geslingerd worden, daar hebt u volkomen gelijk in Boerinneke!!!... ik dank u voor uw aandacht!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Voor de wereldmarkt kan de EU zonder subsidie niet produceren!!!... Mij dunkt dat het ook niet verstandig is dat te willen doen. In Azié zijn de productiekosten sowieso veel lager. Daarom is het verstandiger de melkproductie af te stemmen op de vraag binnen de EU.

 • no-profile-image

  Sybren

  Je hebt gelijk Piet. De landbouw zou om tafel moeten met de politiek om de nodige bakens te verzetten. Alsof dat zomaar gebeurd is ook niet te zeggen, er komt heel wat bij vanwege de hele wereldhandel, maar als we wat doen is beter dan niets!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste ., het is altijd goed van gedachten te wisselen, daar worden wij niet dommer van. Uiteindelijk ''zal de wal het schip wel keren''. In de glastuinbouw is dat al een feit!!!... groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Ed Bakker

  Zolang de farmbill in de usa steeds hoger uitvalt zal het voor de rest van de wereld toch moeilijk zijn om op de wereldmarkt te zijn zonder subsidies

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Als de melkveehouderij zo sterk leunt op Brussel dan moet de sector zich toch wel eens wat gaan afvragen hoe dit zo gegroeid is , het is gewoon wachten tot Brussel er dan de stekker uit haalt dan valt de hele melkveehouderij om

 • no-profile-image

  Sybren

  Maar dit is een sector dat eigenlijk teveel geld kost, tenminste als het bijna op subsidie leeft. Er moet idd op EU-behoefte worden geproduceerd en minder import of export.

 • no-profile-image

  .

  Ach Piet, what's in a name? Het lijkt me in deze wereld niet te verkopen om braaksubsidie te geven en dat is ook niet goed voor de naam van onze sector als subsidieslurper. Ook ik zou willen dat de macht van multinationals afnam en dat de voortdurende drang tot schaalvergroting werd afgeremd, maar het doet wel afbreuk aan een groot goed: het vrije ondernemerschap. Bij een welvarender landbouw in de volle breedte zal de mogelijkheid om op te schalen kleiner worden, doordat ook kleine bedrijven voortgezet worden. Zowiezo vat je dan het werkgelegenheidsaspect. Als er een bestaanszekerheid bestaat voor een jonge boer met 40 ha, dan zal opvolging geen punt zijn. We hebben tenslotte een prachtig beroep, wat ook jonge mensen moet kunnen trekken. Zo niet, schaalvergroting. Zoals ik al aangaf zou ik het liever zoeken in producteisen t.a.v. arbeid en milieu internationaal, waarbij een rem gelegd kan worden op ver gesleep van goederen. Dit eventueel gekoppeld aan minimum en/of maximum grondstofprijzen, waardoor je buitensporigheden voor zowel consument als producent probeert te bannen.

 • no-profile-image

  boerinneke

  Maar Pietje toch, gij slingert van het ene uiterste naar het andere uiterste. Hangt gij misschien aan ene echte slinger? Echter met deze uitspraak hangde gij wel aan de goede kant met uwen slinger.

 • no-profile-image

  .

  Piet, hoe zie je dat dan toch allemaal in de toekomst? Je praat over stimuleren van de extensieve landbouw in Europa. Met subsidie of door een muur om Europa heen te bouwen? Feit is dat we kostprijstechnisch voor een deel afhankelijk zijn van steun. Haal je dit weg en ga je extensiveren dan zul je de weg van het protectionisme op moeten. Zonder steun zullen de consumentenprijzen voor landbouwproducten aanzienlijk moeten stijgen om de boeren een bestaansgarantie te geven. De westerse consument heeft daar denk ik geen behoefte aan. De wereld is nu eenmaal een achtertuin geworden en we zullen eraan moeten wennen dat we hier spullen uit de rest van de wereld weggraaien omdat ze goedkoper gemaakt kunnen worden. Ik begrijp dat je de wereld vanuit Oost-Europa bekijkt, maar ik denk dat je NL BV niet erg gelukkig zult maken met je voorstellen. Het lijkt mooi hoor, maar zouden we in wereldhandelsverband niet beter afspraken maken over zaken als productieomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, milieueisen. Wat mij betreft analoog aan de Nederlandse productieomstandigheden. Moet de EU daar niet op inzetten? Op die manier zal het gesleep met goederen over heel de wereld waarschijnlijk aardig aan banden gelegd worden. Maar nogmaals, ik vrees dat mensen niet staan te juichen als ze de consequenties onder ogen zien. Er zal een herverdeling van het uitgavenpatroon moeten plaatsvinden, met name in Europa.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De subsidie's in de agrarische sector hebben in principe de huidige malaise veroorzaakt!!!... Daar ben ik ook van overtuigd, wij hebben kort geleden daarover geschreven Sybren. Sicco Mansholt was 1 van de grondleggers van dit ''kwaad'' waar wij nu mee opgescheept zitten!!!... Nu zou je kunnen zeggen de veroorzaker (politiek) moet nu ook voor een oplossing zorgen!!!... Maar door de verdeeldheid binnen de EU en de ambitie's van de Multienationals heb ik weinig hoop. Daarom vind ik dat de extensieve land en tuinbouw ondersteund moet worden, om daarmee de intensieve schaalvergroting te ontmoedigen!!!... Het heeft toch geen zin om nog langer te werken voor een appel en een ei!!!...

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste ., misschien ben ik wat éénzijdig geweest in mijn betoog. Daarom nog wat toevoeging. Als wij enerzijds extensieve Landbouw en Veeteelt aanmoedigen en dat is niet nieuw (braakpremie) met subsidie en anderzijds met minder subsidie de schaalvergroters hun gang laten gaan. Krijgen wij misschien wat meer evenwicht in de markt van agrarische producten!!!... Het is toch te gek, dat wij nu in een wedloop elkaar overbieden met het produceren van agrarische producten!!!... Moeten wij de tussenhandel meer winst en de consument doorlopend verwennen met lage prijzen ??? Nederland is toch al in één moeilijke positie. Van Denemarken t/m Spanje wordt al meer geproduceerd dan gegeten!!!... Tenslotte ., ondanks uw korte naam neemt u in ieder geval de moeite na te denken!!!... Ga zo door!!!... Dan gaan wij elkaar ook beter begrijpen, ik dank u voor uw aandacht, groetje's, piet.

 • no-profile-image

  eens

  De melkveehouderij is helemaal onrendabel geworden als je de melkpremie en de toeslagen er af haalt is het gebeurt met de sector en toch zal dit op enig moment gebeuren de gewone burger pikt het niet langer dat er zoveel europees belastinggeld naar de melkveehouderij gaat maar ook tegenover de andere sectoren is het niet meer uit te leggen dat zij helemaal niks van de Brusselse koek krijgen en zeg nou zelf 30000 euro gemiddeld per melkveehouder is toch belachelijk

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.