Home

Achtergrond

Cramer wil in de toekomst MER vaker verplichten

Minister Jacqueline Cramer van milieu wil in de toekomst milieueffectrapportages (MER) vaker verplicht stellen.

Door de drempel te verlagen, moeten bij nieuwbouwprojecten vaker MER’s worden uitgevoerd. Zij reageert daarmee op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de MER in Nederland. Volgens het Hof is Nederland te soepel en stelt het de MER te weinig verplicht.

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Cramer aan dat ze de drempelwaarden wil verlagen. Ze gaat onderzoeken naar welke waarde die dan moet gaan. Ook moet er meer rekening gehouden worden met omstandigheden in de omgeving. Zo kan het zijn dat er vaker MER’s moeten worden uitgevoerd voor projecten in de buurt van natuurgebieden.

Consequentie is dat er vaker een MER wordt opgesteld. Uit een MER moet blijken wat voor gevolgen een project heeft op het milieu in de omgeving. Bij het oprichten van nieuwe agrarische bedrijven wordt vaak al een MER uitgevoerd, omdat zo’n project boven de drempelwaarde komt. Bij nieuwbouw op een bestaand bedrijf schommelt de waarde vaak rondom de drempelwaarde.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.