Home

Achtergrond 6 reacties

Coutinho: alarmeringssysteem nodig voor dierziekten

Roel Coutinho, hoofd van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, vindt dat er een alarmeringssysteem moet komen voor gevaarlijke infectieziekten bij vee.

Dat zegt hij in een interview in NRC Handelsblad. Coutinho zegt zich machteloos te voelen. "Ik denk dat er veel meer openheid zou moeten zijn over wat er precies in de veehouderij gebeurt", aldus de infectieziektebestrijder.

Door het ontbreken van een alarmeringssysteem blijven nieuwe infectieziekten zoals Q-koorts nu onzichtbaar, aldus Coutinho. In Nederland is het risico groot dat een dierziekte overspringt op mensen. Er zijn veel dieren, het contact tussen dier en mens is intens en de bevolkingsdichtheid hoog.

Het ministerie van landbouw voelt niets voor een dierziektenalarm. Een woordvoerder zegt in NRC Handelsblad dat het alle dierziektes goed in beeld heeft en er geen noodzaak is voor verandering van bestaande systemen.

Het deskundigenoverleg Q-koorts van het RIVM adviseerde het ministerie eerder om alle drachtige geiten op bedrijven met Q-koorts te ruimen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Spotvogel. Onderstaande citaten het ik van de site van het RIVM geplukt. Zoals je kunt lezen is Q koorts een bedreiging voor reeds zieke mensen en geldt bij besmetting levenslange immuniteit. Ik wil de knuppel wel eens in het hok gooien: omdat de burger nog amper contact heeft met dierhouderij op het platteland zoals vroeger, bouwt men ook geen enkele immuniteit op. Waar ik naar toe wil is de vraag van oorzaak en gevolg. Vroeger werden kinderen reeds op jonge leeftijd in contact gebracht met de dieren op de boerderij waardoor een prima functionerend afweersysteem werd ontwikkeld. Vrij recent is een wetenschappelijk onderzoek afgerond waaruit bleek dat kinderen die zijn opgegroeid op de boerderij veel minder, en minder ernstig, ziek worden dan "burgerkinderen". Terug naar het onderwerp Q koorts. Is Q koorts nu daadwerkelijk een bedreiging als zodanig, of ligt de oorzaak van in een matig functionerend immuniteitssysteem, m.a.w. wat is het eerste de kip of het ei?
  Zie hierna de citaten op de site van het RIVM;

  "Meestal geneest Q-koorts spontaan na een à twee weken. Zelden is er sprake van een dodelijke afloop (sterfte < 1% van de onbehandelde klinische gevallen). De kans op een miskraam of intra-uteriene vruchtdood ligt echter waarschijnlijk veel hoger. (Par06)  2.5 Verhoogde kans op ernstig beloop

  De chronische vorm komt vaker voor bij patiënten met reeds bestaande hartklepafwijkingen.

  Tevens lopen personen met een verminderde weerstand (als gevolg van bijvoorbeeld transplantatie, kanker, chronische nierziekte of zwangerschap) meer risico ziek te worden na besmetting. (Raou05)  2.6 Immuniteit

  Immuniteit is na een infectie meestal levenslang, maar herinfectie komt ondanks de aanwezigheid van antistoffen voor (hoewel zelden).
  "

 • no-profile-image

  P.C. Zeguers

  Misschien moeten de "deskundigen" zich eens buigen over de bio-industrie, over hoe ze die kunnen ombuigen tot een meer diervriendelijke en gezondere manier van veehouderij. Al deze infectieziekten worden dan vanzelf minder. Laat de overheid in hun strijd voor normen en waarden eindelijk eens zelf het goede voorbeeld geven! Immers: de beste maatstaf voor beschaving bij een volk en mens is hoe zij de dieren beschouwen en behandelen!

 • no-profile-image

  Jophan

  Roel en 't RIVM moeten misschien hun brillen poetsen. Dan hadden ze de
  Q-koors iets vroeger (ruim 2 jaar eerder) kunnen zien. Men had dan ook 2 jaar eerder kunnen reageren!
  Misschien had men het 2 jaar terug nog zonder onzinregels kunnen oplossen. Deze opossing is afschuwwelijk en niet meer van deze tijd!
  Misschien had men 2 jaar terug dan minder stress gehad onder de geitenhouders.
  Misschien had men het
  2 jaar terug met veel minder ,,zinloos,, dierleed kunnen oplossen.
  Wanneer is de volgende massavernietiging?
  Welke diergroep is dan aan de beurt?
  Wie 't weet mag 't zeggen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Fantastisch melkveehouder, supergoed werk! Ikzelf ben geen boer maar leef en werk al mijn leven lang op het platteland en ben hoegenaamd nooit ziek. Terwijl ik overal rondom een stervensgroot woud aan viraal danwel bacterieel gevoeligen tegen kom. Mijn hele leven lang al. Ik had dus al wel een vermoeden en dat wordt door jouw informatie belangrijk ondersteund. En het haakt nauw in op hetgeen ik in 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie' al constateerde: grote concentraties van levende wezens van dezelfde soort halen de natuurlijke weerstand onderuit. Bij de volgende griep dus maar geen prikken meer uitdelen, dan zijn we zo van het probleem verlost!

 • no-profile-image

  ?

  P.C. Zeguers, zeker nog nooit in stal meer gezien en alleen alle beloofde info van PvvD of Wakker Dier zeker.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jophan en heer Zeguers, jullie hebben beiden groot gelijk. Er gebeuren dingen die anno 2010 helemaal niet meer moeten kunnen in een zich beschaafd noemend land en die bovendien het eigen, tot decreet verheven, Normen en Waardenprul naar de cilindrische archieftrommel verwijzen. Overigens ligt de schuld in dit geval bij Wouter Bos, die RIVM, Coutinho en al het ooglijdend LNV-overheidspersoneel een montuur liet aanmeten door Het Huys. Terwijl Hans Anders en Pearl nog een prijzenslag aan het voeren waren! En doordat de bediening bij Het Huys uitermate persoonlijk is werden er in eerste iinstantie slechts voordelige monturen aangemeten. Het matglas volgt, begrotingstechnisch, pas in in 2016!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.