Home

Achtergrond

Concrete afspraken vaccinatie

Het komende half jaar moeten er concrete afspraken komen over de afzet van producten van gevaccineerde dieren. Dit is één van de resultaten van de onderhandelingen over het convenant diergezondheidsfonds.

Een onderdeel van de plannen is om een collectief fonds op te richten van waaruit veehouders worden vergoed als hun dieren worden gevaccineerd.

De vertegenwoordigers van de varkenssector zijn vrij positief over het nieuwe convenant. "We hadden wel op het punt van de afzet van gevaccineerde producten graag al een concreter resultaat gezien", aldus Annechien ten Have van LTO varkenshouderij.

Ook Wyno Zwanenburg van de NVV reageert in die zin. Hij wijst op het belang van duidelijke sluitende afspraken hier over. "Als veehouders geen goede garanties hebben over de afzet van gevaccineerde producten, loop je de kans dat ze niet willen meewerken aan vaccinatie van hun dieren."

Voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO-vakgroep melkveehouderij wil ook dat er binnen een halfjaar een duidelijke oplossing komt voor de problematiek van producten van gevaccineerd vee. "Het gaat er om dat je snel in kunt grijpen met het middel vaccinatie zonder dat veehouders dan meteen moeten vrezen voor de afzet van hun producten."

Schenk is er van overtuigd dat het probleem voor de zuivelindustrie in ieder geval oplosbaar is. "Met twee hittebehandelingen kun je ook nog exporteren", meldt hij.

In het DGF-convenant is ook afgesproken dat de kosten van extra destructiecapaciteit bij calamiteiten gezamenlijk door de veesectoren en de overheid worden gedragen.

Lees ook:
Plafonds DGF verlaagd
Forse daling bijdrage sector aan Diergezondheidsfonds
Fonds vergoedt schade vermeerderaars

Of registreer je om te kunnen reageren.