Home

Achtergrond

Compleet melkveebedrijf in Denemarken

In het oosten van Jutland, niet ver van Aalborg, staat Skibsted Holmgård, een compleet melkveebedrijf met een melkquotum van ruim 1.065.000 kilo met 4,31 procent vet te koop.

De boerderij is 100 hectare, waarvan 73 hectare grond in eigendom. Ook de veestapel wordt verkocht. Op de boerderij staan 125 koeien en 80 stuks jongvee met een prima productie van ruim 10.000 kilo melk gemiddeld. De melkkoeien staan in een ruime ligboxenstal. De stal is in 2002 gebouwd en telt nu 150 ligboxen met matrassen. Maar dat aantal kan, binnen de stal, worden uitgebreid met nog eens 50 boxen, aldus makelaar Berend Rosing. In de ligboxenstal staan vijf krachtvoerboxen.

De koeien worden gemolken in een 2 x 8 melkstal van DeLaval. Vergroting van de melkstal is geen probleem. Bij de bouw is al rekening gehouden met uitbreiding van de melkstal naar 2 x 12.

De melkveehouderij in Denemarken heeft, net als in andere landen, een moeilijk jaar achter de rug, met lage melkprijzen. Maar de melkprijs is weer aan het stijgen en de quotumprijs was op de laatste quotumbeurs, in november, 4,8 cent per procent vet. Rosing verwacht een daling van de quotumprijs op de volgende beurs, in februari. In Denemarken worden vier beursronden per jaar gehouden. Alle melkveehouders kunnen via de quotumbeurs quotum kopen. Eind 2007 betaalden veehouders in Denemarken nog 62 cent per kilo melk met 4,36 procent vet, nu is dat 21,2 cent per kilo met 4,36 procent vet. Alhoewel de melkprijs weer stijgt, staan de grondprijs en prijs van melkveebedrijven in Denemarken nog steeds onder druk, constateert Rosing. Daarom is Denemarken volgens Rosing prijstechnisch juist nu interessant voor Nederlandse boeren.

De grond van dit melkveebedrijf in Jutland is prima zavelachtige grond, zegt Rosing en ligt rondom de boerderij. Driekwart van de grond is eigendom, de rest wordt gepacht van de loonwerker. De grond is niet alleen geschikt voor gras, maar ook voor de teelt van mais.

Het jongvee staat in een stal die is gebouwd in 1997. Deze stal heeft 95 ligboxen. Daarnaast is er ruimte voor extra uitbreiding.
Op het erf staat verder een overdekte voerloods met twee sleufsilo`s en ruimte voor berging van machines. Daarnaast zijn er drie sleufsilo`s voor de opslag van ruwvoer.

Het machinepark is ook bij de koop inbegrepen. Daarbij horen onder andere twee trekkers, New Holland met fronthef en een Renault 9032, voermengwagen (Peecon) en minilader (Uniloader 300DU). Daarnaast zijn er alle benodigde machines voor voederwinning, zoals een frontmaaier, achtermaaier, schudder en wiersmachine.

De fraaie, witte woning bij de boerderij is ruim en in prima staat, aldus Rosing. Het huis is verbouwd in 1990 en telt vier slaapkamers. Verder heeft de woning een moderne keuken en badkamer. Het melkveebedrijf wordt vanwege familieomstandigheden verkocht. De vraagprijs is 27 miljoen Deense kronen, ofwel ruim 3,63 miljoen euro, dat is inclusief melkquotum, veestapel en de machines. "Het bedrijf is goed onderhouden, efficiënt ingericht en biedt voldoende groeimogelijkheden", zegt Rosing.

Het melkveebedrijf wordt aangeboden door RosDahl.Int/Interfarms in samenwerking met Agriteam-makelaar Poul Skalborg in Denemarken.

Meer info:Berend Rosing 0045 - 75 34 55 14 of 0045 - 28 40 82 13/14, b.rosing@mail.dk of www.interfarms.nl

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.