Home

Achtergrond

Buurman van belang bij bepaling WEVAB

Buurmans grond is slechts een keer te koop.

Met dit gezegde in het achterhoofd is in veel gevallen de buurman de beste koper van een perceel grond. Omdat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dit niet van belang heeft geacht krijgt de belastinginspecteur een tweede kans van de Hoge Raad om te bewijzen dat de waarde van een perceel in het economisch verkeer bij voortgezette agrarische bedrijfsuitoefening (WEVAB) hoger ligt.

Kort samengevat is het arrest van de Hoge Raad de volgende:

belanghebbende heeft zijn in firmaverband gedreven varkensfokkerij ultimo 2003 gestaakt. Tot het ondernemingsvermogen behoorde een perceel met agrarische bestemming dat grenst aan het perceel waarop de woning van belanghebbende staat. Het perceel, dat bij de buurman in gebruik was, is bij de staking overgegaan naar het privévermogen van belanghebbende. Hof Den Bosch oordeelde dat de WEVAB van het perceel ten tijde van de staking € 45.000 beliep. De inspecteur heeft een hogere waarde niet aannemelijk gemaakt, aldus het hof. Dit bewijsoordeel houdt in cassatie geen stand, omdat het hof een essentiële stelling van de inspecteur niet heeft behandeld (te weten dat de waarde in economische verkeer van het perceel voor belanghebbende, als meest gerede koper, € 136.000 bedraagt). Daarbij merkt de Hoge Raad nog op dat wanneer het hof niet van belang heeft geacht dat een buurman – zoals belanghebbende ter bepaling van de waarde in het economische verkeer van het perceel is te beschouwen – de meest gerede gegadigde is, dat van een onjuiste rechtsopvatting getuigt. Vervolgens volgt de vernietiging van de uitspraak van Hof Den Bosch en verwijzing naar een ander Hof.

Meer informatie:
Hoge Raad 27 november 2009, nummer 08/03398, LJN BK4517
Hof Den Bosch 2 juli 2008, nummer 07/00108

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.