Home

Achtergrond

Brussel staat indikken toeslagrechten toe

Brussel staat het indikken van toeslagrechten als oplossing voor de problemen met de perceelsregistratie toe.

Boeren zouden hierdoor hun Europese steun kunnen behouden. Toch stelt landbouwminister Gerda Verburg dat dit niet mag.

Uit de Europese verordening over de toeslagrechten blijkt dat bij landverlies als gevolg van overheidsinterventie ondernemers de totale waarde van hun subsidies mogen uitsmeren over minder toeslagrechten. Op die manier hoeven zij geen grond bij te kopen, huren of pachten om verlies van te steun te voorkomen.

Hoewel onder overheidsinterventie in eerste instantie de aanleg van wegen, rails of natuur moet worden verstaan, kan ook een herziening van het perceelsregister als zodanig worden beschouwd. Een woordvoerder van de Europese Commissie stelt dat lidstaten zelf invulling aan dit begrip kunnen geven. Voorwaarde is wel dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat.

Onlangs tikte de Europese Commissie Nederland op de vingers, omdat sloten en landschapselementen als beteelde oppervlakte in het perceelsregister zijn opgenomen. Boeren komen daardoor ten onrechte in aanmerking voor bedrijfstoeslagen op deze grond.

Volgens beleidsadviseur Wiebren van Stralen van LTO Noord is indikken een goede oplossing voor de problematiek. Wel stelt hij dat eerst de herregistratie achter de rug moet zijn. Het verlies aan hectaren kan dat dan nog wel eens meevallen, denkt van Stralen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.