Home

Achtergrond

Broos vertrouwen

Enkele maanden voor de start van het nieuwe glasgroenteseizoen zijn de gevolgen van vernieuwingen in de afzetstructuur nog altijd ongewis.

Vooral Greenery-telers springen in het diepe door een nieuw vergaand samenwerkingsmodel met meer afzetvrijheid. Tegelijk zijn deze telers verwikkeld in bundelingsgesprekken met andere telersverenigingen, zoals APO Paprika. In de weken die resteren dient de organisatie binnen The Greenery en de APO opgetuigd te worden. De nood is hoog, maar dit lijkt een heidens karwei en het is de vraag of de gevolgen wel te overzien zijn.

Het nieuwe model van The Greenery sluit misschien aan bij modern ondernemerschap en biedt telers meer afzetvrijheid. Het is ook een ultieme test voor het onderlinge vertrouwen. Het handelshuis heeft namelijk niet langer afnameplicht en dat kan tot spanning leiden.
Bij paprika betekent dit dat telers in de nieuwe telersvereniging op de tweede rang zitten omdat een minderheid mogelijk toch kiest voor directe relaties met het handelshuis en zo exclusief mag leveren aan datzelfde handelshuis. De gewenste eenheid in één paprikavereniging is zo niet gehaald. Het is de kunst van de partijen om bij de verdere uitwerking resterende scherpe kantjes weg te veilen om het broze onderlinge vertrouwen niet al bij voorbaat de das om te doen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.