Home

Achtergrond

Boeren opnieuw voor rechter voor varkensrechten

Een groep van 31 boeren moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden voor het houden van varkens zonder varkensrechten en overschrijding van het aantal varkensrechten.

In 2002 kwam de zaak aan het licht. In 2005 eiste de rechtbank van Den Bosch geldboetes tussen de 15.000 en 40.000 euro en voorwaardelijke celstraffen. De boeren gingen in beroep bij het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch. Die sprak de boeren vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in cassatie. Daarom wordt de zaak nu opnieuw bij het gerechtshof van Arnhem behandeld.

Het grootste deel van de boeren is lid van de coöperatie Neveco, een samenwerkingsverband van akkerbouwers en varkenshouders in de Hoeksche Waard en Zeeland. De boeren hadden een akkerbouwbedrijf en hebben er een veehouderijtak bij opgericht. Ook zijn er varkenshouders meer varkens gaan houden om de mest af te zetten bij de akkerbouwers.

Na informatie-inwinning en voorlichting van onder meer accountantsbureau Abab en voerleverancier Hendrix UTD waren de boeren van mening dat ze geen varkensrechten nodig hadden. Volgens de boeren hadden ze voldoende gronden voor fosfaat gebonden mestproductie.

In het voorjaar van 2010 komt de zaak opnieuw voor de rechter.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.