Home

Achtergrond 13 reacties

Bestaande stallen gefaseerd emissiearm

Intensieve veehouderijen moeten bestaande stallen tussen 2010 en 2013 emissiearm maken. Het ministerie van Vrom heeft hiervoor een actieplan opgesteld.

In het plan wordt voor groepen bedrijven een einddatum bepaald waarop de emissiearme stallen klaar moeten zijn.
Eigenlijk zouden alle bestaande stallen al per 2010 moeten voldoen aan het Besluit huisvesting. Maar dat bleek begin dit jaar al niet meer haalbaar. Minister Jacqueline Cramer (Vrom) komt daarom nu met een gedoogbeleid voor de periode 2010-2013. Ze heeft hierover overeenstemming bereikt met provincies en gemeenten.

Om in aanmerking te komen voor het gedoogbeleid moeten veehouders vóór 1 april 2010 een bedrijfsontwikkelingsplan indienen bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Daarin staat de situatie van het bedrijf per 1 januari 2010 en hoe het bedrijf denkt te gaan voldoen aan het Belsuit huisvesting.
Het gedoogbeleid is niet van toepassing op de grote IPPC-bedrijven. Voor bedrijven, die niet tijdig een bedrijfsontwikkelingsplan indienen geldt ook onverkort het Besluit huisvesting.

Binnen welke termijn bedrijven een milieuvergunning moeten aanvragen en hun stal emissiearm moeten hebben gemaakt, hangt af van verschillende factoren: of aan het bedrijf al een milieu- en/of bouwvergunning is verleend; of de emissie-eisen in de tijd zijn te combineren met dierenwelzijnseisen; of bedrijven nu al weten dat ze op korte termijn stoppen of moeten verplaatsen in kader van de Reconstructie; of ze te maken hebben met extra problemen vanwege Natura 2000 of fijnstof.

Voor het aanpassen van een bestaande stal rekent Vrom met een termijn van één jaar; voor het bouwen van een nieuwe stal (of uitbreiden van een bestaande stal) geldt een standaardtermijn van twee jaar. Bij overmacht kan van gestelde termijnen worden afgeweken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Joker

  Dringende oproep aan alle pluimvee-en varkenshouders:Niks doen,denk wat Franser en laat ze doodvallen in Den Haag.Er gaan tig bedrijven naar de kloten als ze hun stallen moeten aanpassen,en waarvoor ,het milieu zou er alleen maar op achteruitgaan door het enorme extra energieverbruik.Daar komt nog bij dat andere EU-landen zich dood lachen dat wij ons zo laten ringeloren

 • no-profile-image

  Ben

  De belangenbehartiger voor de varkenshouderij heeft al gereageerd zie <>

 • no-profile-image

  kees

  Daarom moeten we collectief weigeren, allemaal. Burgerlijke ongehoorzaamheid noemen we dat i.p.v. alles maar slaafs opvolgen. Boeren die al luchtwassers hebben aangeschaft hebben dit echt niet voor het milieu gedaan, maar puur om te mogen uitbreiden. Volgens de P.v.d.D. gaat er jaarlijks 19 miljoen euro subsidie naar boeren die een luchtwasser aanschaffen. Slim van die ambtenaren want zo krijg je onderlinge verdeeldheid onder de boeren. Deze groep wil natuurlijk dat de maatregelen worden uitgevoerd. Hard op hard. Uitspelen van de boeren onder elkaar noemen we dat. Als de overheid dit allemaal zonodig wil dan moeten ze de rekening ook betalen, zo werkt dat. Ze gooien toch al miljarden over de balk dus dit kan er dan ook nog wel bij. Zie b.v. H.S.L. lijn, kosten 7 miljard, Betuwelijn, kosten 3 miljard, Metro Amsterdam, Blauwe stad, enz, enz. Verder moeten de vakbonden maar eens onderzoeken of al deze geldverslindede maatregelen juridisch wel mogen binnen de E.U.

 • no-profile-image

  simpele

  Een van de vele voorbeelden van ijskoude sanering midden in de winter.Klein kan oprotten ten behoeve van HET GROOT.En vele van HET GROOT staan bekend als meester oplichters. Dus waar moet dat heen met deze maatschappij?

 • no-profile-image

  gaatze

  Diefstal en oplichterij is verboden, de overheid wil geen concurentie..

 • no-profile-image

  E.S.

  Triest dat ZLTO de melkveehouderij ook gaat verplichten tot emissie-arm bouwen. Want i.t.t. de intensieve veehouderij, is het aantal melkkoeien van 2,5 mln in 1980 gedaald naar 1,5 mln in 2009 (bron: CBS). Het blijkt wel weer dat VION en Rendac de hoogste prioriteit hebben bij onze 'belangenbehartiger'!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je kon het niet treffender zeggen, scepticus uit het noorden. Er wordt een heel vuil spel met de landbouw gespeeld door de overheid

 • no-profile-image

  jos

  De chemische luchtwaser zijn europees nog steeds niet goed gekeurd Dit om maar een reden, het maken van het zwavel zuur is nog slechter voor het milieu dan het omzetten van amoniak naar stikstof Dus plaats maar eerst een luchtwasser boven de tweede kamer een die gebakken lucht kan reduseren tot gewone frisse lucht want dit politieke besluit zit een heel viese lucht aan.Er is maar een middel tegen actie .... actie ... keiharde actie of van NVV of LTO of nog moeier samen samen sterk leg ze droog van informatie

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  laat die minister dan ook maar eens snel opties om bestaande stallen makkelijk emisiearm te maken aan de lijst toevoegen. ik bedoel dan o.a. de balansbal: put open ballen erin en put dicht. Dit lijkt mij in vrij veel stallen uit te voeren. Groepshuisvesting is geen probleem om te maken en uiteindelijk kunnen we allemaal vrolijk doorboeren zonder ellendig hoge energiekosten, ja die van die luchtwassers. De vrij gekomen ammoniak is die ook verhandelbaar? ik bedoel stel mijn duizend vleesvarkens produceren nu 4000 kg ammoniak per jaar. na de ballen wordt dat 2000 kg, zijn de vrij gekomen 2000 kg ammoniak dan ook verhandelbaar? ik hoef niet zo nodig uit te breiden maar als ik die 2000 kg ammoniak afgeef in een extensiveringsgebied krijg ik ze nooit meer terug.

 • no-profile-image

  Gerrie

  Het wordt eens tijd dat ze Cramer en de rest van het bolwerk emissiearm maken. Echt flauwekul. Levert totaal niks op als alleen maar zeer veel papier.

 • no-profile-image

  dit kan

  LTO stemt waarschijnlijk voor omdat ze zo uitstel krijgen voor de melkveehouderij....

 • no-profile-image

  kees

  Ja, ja, het ene gevecht is nog niet voorbij of het volgende dient zich alweer aan. Vraagje aan die teringambtenaren: Wie moet al deze onzin betalen? Of het nu linksom is of rechtsom, kapot gaan moeten we.

 • no-profile-image

  scepticus

  Het ammoniakbeleid is en blijft een schandalig verhaal, waar de Nederlandse boeren het slachtoffer van zijn.
  Nergens anders in Europa tref je zo een beleid aan. Pure concurentievervalsing en een zeer bedenkelijk machtsmiddel om ruimtelijke ordeningen en landjepik door te drijven.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.