Home

Achtergrond

Bestaande stal intensieve veehouderij uiterlijk in 2013 emissiearm

Intensieve veehouderijen moeten al hun bestaande stallen tussen 2010 en 2013 ammoniak-emissiearm maken.

Het ministerie van Vrom heeft hiervoor een plan opgesteld. Dat bepaalt voor groepen bedrijven een einddatum waarop de emissiearme stallen klaar moeten zijn.

Eigenlijk zouden alle bestaande stallen al per 2010 moeten voldoen aan het Besluit huisvesting. Maar dat bleek begin dit jaar niet meer haalbaar. Minister Jacqueline Cramer (Vrom) komt daarom nu met een gedoogbeleid voor de periode 2010-2013. Ze heeft hierover overeenstemming bereikt met provincies en gemeenten.

Volgens Vrom komen naar schatting 4.700 bedrijven, waarvan circa 4.100 varkenshouderijen, onder het gedoogbeleid te vallen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten deze veehouders vóór 1 april 2010 een bedrijfsontwikkelingsplan indienen bij het bevoegd gezag, meestal de gemeente. Daarin staat de situatie van het bedrijf op 1 januari 2010 en hoe het denkt te gaan voldoen aan het Besluit huisvesting.

Het gedoogbeleid is niet van toepassing op de grote IPPC-bedrijven. Voor bedrijven die niet tijdig een ontwikkelingsplan indienen, geldt ook onverkort het Besluit huisvesting.

Binnen welke termijn bedrijven een milieuvergunning moeten aanvragen en hun stal emissiearm moeten hebben gemaakt, hangt af van verschillende factoren: of het bedrijf al een milieu- en/of bouwvergunning heeft; of de emissie-eisen in de tijd zijn te combineren met dierenwelzijnseisen; of bedrijven nu al weten dat ze op korte termijn stoppen of moeten verplaatsen in kader van de Reconstructie; of ze te maken hebben met extra problemen vanwege Natura 2000 of fijnstof. Bij overmacht kan van gestelde termijnen worden afgeweken.

Uiteindelijk moeten alle varkens- en pluimveestallen op 1 januari 2013 voldoen aan het Besluit huisvesting. Ook voor melkveestallen komen er eisen, maar deze moeten nog worden ingevuld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.