Home

Achtergrond

"Auto kan de helft minder CO2 uitstoten"

Na een aantal technische aanpassingen waardoor voertuigen zuiniger worden, stoten auto's aanzienlijk minder kooldioxide (CO2) uit.

Samen met elektrische voertuigen, biobrandstoffen en waterstof levert dat een grote milieuwinst op. Tot die conclusie komt onderzoeksinstituut TNO, dat dit in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzocht.

Door een optelsom van verbeteringen als zuinige motoren, terugwinning van warmte uit motor en uitlaat en een lager gewicht kan in 2040 een halvering van de uitstoot van het broeikasgas worden behaald. TNO pleit dan ook voor strengere eisen voor auto's. Volgens de onderzoekers is de vermindering van de emissie van auto's niet 'lastig en duur'. "Al met al zijn stringente CO2-eisen de belangrijkste sleutel voor groene innovatie van het verkeer'', aldus TNO vandaag.

In Kopenhagen in Denemarken praten 190 regeringsdelegaties tot en met volgende week vrijdag over het klimaat. CO2, dat een belangrijke oorzaak is voor de opwarming van de aarde, staat hoog op de agenda. "Het verkeer kan op termijn een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de verandering van het klimaat'', aldus het onderzoeksinstituut.

TNO verwacht dat autofabrikanten bij strikte milieueisen veel van de al beschikbare manieren om auto's zuiniger te maken ook gaan toepassen. Bovendien denken de onderzoekers dat de verkoop van hybride auto's verder omhooggaat.

"Dwingendere eisen zijn cruciaal om de ambitieuze plannen van Nederland met elektrische auto's te verwezenlijken'', stellen ze. Er moet een echte markt ontstaan voor elektrische voertuigen. TNO: "Dit is nodig om een gezond toekomstperspectief te bieden aan de Nederlandse bedrijven die inzetten op elektrisch vervoer en om te voorkomen dat elektrische auto's blijven steken in een gesubsidieerde hype.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.