Home

Achtergrond

Anthos wijst op overbruggingsfonds

Anthos wijst telers op een speciaal fonds tijdens onwerkbaar weer, namelijk het overbruggingsfonds.

In de winterperiode is het weer soms zo slecht, dat er buiten niet gewerkt kan worden. Ook na een periode van slecht weer is er vaak nog sprake van slecht bewerkbaar land en daarmee samenhangend gebrek aan werk. In al deze gevallen is er sprake van onwerkbaar weer. Dergelijke situaties kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Sinds 2007 wordt door het overbruggingsfonds van de werkgever een bijdrage gevraagd van 0,08 procent ter dekking van de administratiekosten. Gezien de hoge werknemersreserve in het fonds is besloten bij de werknemers geen premie te innen. De administratiekosten en de uitkeringen kunnen uit de reserve worden gefinancierd. De feitelijke werknemerspremie bedraagt ruim 4 procent. Bij de ondernemer wordt dus alleen een deel van de administratiekosten in rekening gebracht.

In de nieuwe regeling is de werknemer - met een overbruggingscontract - bij onwerkbaar weer vrijgesteld van arbeid en ontvangt hij van de werkgever 80 procent van zijn loon. De werkgever ontvangt van het overbruggingsfonds een vast bedrag per dag (thans vastgesteld op 43,50 euro).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.