Home

Achtergrond

Algemene info over vloersystemen

Gedurende de afgelopen decennia hebben er rond emissiearme stallen en stalsystemen de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Een en ander heeft ondermeer geleid tot een jaarrond-emissiefactor voor de meest gangbare stal- en vloersystemen binnen de melk- en rundveehouderij. Daarenboven zijn de emissiefactoren via modelberekeningen aangepast voor een situatie met én zonder beweiding.
Naast de emissiemetingen die midden jaren ’90 zijn uitgevoerd in de zogenaamde ‘Betonstal’ van het toenmalige IMAG, heeft Monteny (2000) een ammoniakmodel ontwikkeld dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt als rekenmodel voor de ammoniakemissie uit melkveestallen. Zo is dit model in 2001 onder andere gebruikt om de huidige emissiefactoren voor ligboxstallen met roostervloer te berekenen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.