Home

Achtergrond 1 reactie

Acht boetes bij surveillances Zuiderzeeland

Medewerkers van het waterschap Zuiderzeeland en de AID hebben in het afgelopen teeltseizoen aan acht boeren boetes opgelegd vanwege het niet gebruiken van driftarme doppen of driftarme kantdoppen.

In totaal werden in het teeltseizoen tussen 1 maart en 31 augustus 39 controles uitgevoerd op het naleven van de regels van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Bij 28 boeren bleek alles in orde, in drie gevallen kreeg de boer een waarschuwing.

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    Leen

    Volgend jaar nog meer teams langs de weg sturen. Wat denken die criminele boeren wel. Er lopen meer controleurs van Zuiderzeeland dan dat er politieagenten op straat lopen in Flevoland. 't is maar waar je de prioriteit op legt.

Of registreer je om te kunnen reageren.