Home

Achtergrond 3 reacties

Wie betaalt, bepaalt: de EU dus

EU-subsidie gebaseerd op historie is passé. wie EU-geld wil behouden moet veranderen.

Akkerbouwers en melkveehouders zijn voor 30 tot 50 procent van hun inkomen afhankelijk van EU-geld. Die constatering is heel belangrijk tegen de achtergrond van de onderhandelingen die straks losbarsten over invulling van het EU-landbouwbeleid na 2013. Daarbij is veel onzeker, maar er zijn (vrij)wel drie zekerheden:

1. Grondgebonden boeren hoeven niet bang te zijn dat het EU-landbouwbeleid wordt afgeschaft. Die gedachte wordt wel eens geopperd, maar zal het niet halen. Al was het alleen maar omdat grootmachten als Frankrijk en Duitsland daar een stokje voor zullen steken. En wat te denken van de Oost-Europese landen die net zijn aangehaakt bij de EU? Die willen houden wat ze nu eindelijk hebben gekregen.

2. EU-subsidie gebaseerd op historische productie is na 2013 passé. Het is de belastingbetaler dan echt niet meer uit te leggen dat de Nederlandse boeren €689 miljoen (de bedrijfstoeslagen die dit najaar worden uitgekeerd) krijgen op basis van de productie uit een ver verleden.

3. EU-subsidie zal na 2013 veel meer gekoppeld worden aan nieuwe doelen: landschaps- en natuurbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, milieu en klimaat (CO2-neutraal). Alleen op deze manier kan het EU-landbouwgeld (in 2013 is dat 32 procent van de totale EU-uitgaven tegen 60 procent in 1988) overeind blijven.
Wat betekenen deze zekerheden? Dat akkerbouwers en melkveehouders die zeggen niks te voelen voor dat gedoe rondom natuur, welzijn, klimaat en dergelijke, zich nog eens goed achter de oren moeten krabben. Want gemiddeld zijn ze wel voor 30 tot 50 procent afhankelijk van EU-geld. En aangezien datzelfde EU-geld wel aan die nieuwe doelen wordt gekoppeld, zullen ze in inkomen fors achteruit gaan. Wie niets voelt voor die nieuwe doelen straks, moet nu strategisch rekenen zonder bedrijfstoeslag. Wie wel EU-geld wil blijven ontvangen, moet de nieuwe doelen in zijn bedrijfsvoering verankeren. Kortom: iedereen moet veranderen.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Gelukkig blijft de EU de baas, dat is ook goed zo!!!... Uiteindelijk is het zo, dat zij ook de meeste studie gedaan heeft, om het een en ander in goede banen te leiden. Wat dat betreft mogen wij niet zeuren!!!...

 • no-profile-image

  arend

  wie betaalt,bepaalt:de consument zal dus niet bepalen dat boeren geen recht op subsidie meer hebben.het zijn meestal die sp ambtenaren die een grote bek open hebben tegen de boeren maar ondertussen in dure autos op dure vakanties gaan.sodeflikker toch op...

 • no-profile-image

  Han

  Als de landbouw steun in welke vorm ook wegvalt. Wat komt er voor terug, De Vrije Wereldmarkt met zijn grappen en grollen. Zeker weten en ook zeker weten, dat er dan boeren afvallen en hun productie ook. Worden de ha inkomsten lager,dan zal de marginale grond uit productie gaan. Daling productie gevolg prijsstijging. Dus een duurder voedsel pakket. Weer in productie nemen van afgestoten gronden gaat niet zo maar. Kost tijd en veel geld. het volgende probleem zal zich voor doen bij duurder voedsel, meer hongerende mensen (geld gebrek). Op termijn zou als de boeren het goed aanpakken een vrije markt wel eens positief kunnen uitpakken voor hen. Als er daadwerkelijk mensen zonder eten komen omdat het geld ontbreekt, zou het kunnen leiden tot een volkverhuizing en / of er sterven miljoenen hongerende mensen.
  Mijn voorkeur gaat uit naar een gereguleerde voedsel productie die voor de producenten een gelijk waardig bestaan garandeert als de mensen in vergelijkbare omstandigheden. Uitgangs punt van EU met 6 leden. Wat is hier na 5o jaar van terecht gekomen?

Of registreer je om te kunnen reageren.