Home

Achtergrond

Welzijn belangrijk voor gezondheid leghennen

Welzijnsaspecten als een uitloop en blootstelling aan daglicht zijn belangrijk voor de gezondheid van biologische leghennen.

Uit onderzoek van het Louis Bolk instituut blijkt dat verenpikken en kannibalisme afnemen als hennen meer buiten komen en meer daglicht hebben. Het instituut bekeek de relatie tussen bedrijfsfactoren en gezondheid bij 49 koppels. Welzijnsproblemen als verenpikken, kannibalisme en borstbeenvervormingen kregen extra aandacht.

In bijna 70 procent van de koppels kwam geen of weinig verenpikken voor, 8 procent van de koppels toonde ernstige pikschade. Bij kippen die meer buiten liepen waren minder pikproblemen. De mate van kannibalisme leek ook te dalen door een hoger uitloopgebruik, een hoge uniformiteit, daglicht en minder angst voor de pluimveehouder. Koppels waar minder verenpikken voorkwam hadden een hoger legpercentage.

Borstbeenvervormingen kwamen voor bij 21 procent. Het probleem was groter in volières dan in scharrelstallen en bij ronde in plaats van platte zitstokken. Daarnaast had ook hier daglicht een positieve invloed. De opfokperiode van biologische hennen bleek ook belangrijk voor de gezondheid van de hennen op een latere leeftijd. Goede groei en uniformiteit en de beschikbaarheid van strooisel en zitstokken hebben een gunstige invloed. De uitval daalt en de hennen hebben een hoger lichaamsgewicht en een beter verenkleed.

Ook blijkt dat de mate waarin hennen tijdens de opfok buiten komen invloed heeft op de mate waarin ze later gebruik maken van de uitloop. Deze uitloop heeft zoals benoemd een gunstige invloed op verenpikken en kannibalisme, maar zorgt wel voor meer voetzoolwondjes.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.