Home

Achtergrond 6 reacties

Welk probleem wordt opgelost?

De LTO-Campagne ‘Melk, Donders belangriek’ dient de gemoedsrust van de achterban.

LTO start de campagne ‘Melk, donders belangriek’. Het imago van de zuivelsector zou door de acties (blokkades, melk weg laten lopen) krasjes en deuken hebben opgelopen. De maatschappelijke discussie, zegt LTO, is regelmatig gevoerd op basis van onjuiste feiten. Er valt wat recht te zetten. Burgers moeten ook weten hoe de boerenprijs zich verhoudt tot de winkelprijs.

Ambitieuze doelen. Temeer omdat individuele melkveehouders aan burgers moeten gaan vertellen waarom melk zo ‘donders belangriek’ is.
De campagne roept ook vragen op. Worden nu krasjes en deukjes hersteld of worden er juist bij gemaakt?

* Welke ‘juiste feiten en cijfers’ wil LTO de burger via een-op-een-contacten van een halve minuut eigenlijk aanreiken? Het draait om het complexe verhaal over liberalisatie van de EU-zuivelmarkt, stagnerende wereldeconomie, perspectief van de zuivelsector en het effect ervan op de melkprijs. Dat wordt niet eenvoudig. Op z’n best lukt het de ene misvatting te vervangen door een andere.
* Wat moet de burger met zijn nieuw opgedane kennis? Meer melk kopen?
* Welk beeld zet een sector van zichzelf neer als die behalve over zijn goede product ook praat over landschap, economie en werkgelegenheid? Oké, als het voortbestaan van de sector in het geding was, dan waren positieve neveneffecten goede argumenten om je bestaansrecht mee te bevechten. Maar dat is niet aan de orde en de kans dat zo’n campagne een beeld wegzet van een sector in het defensief is niet denkbeeldig.
* Dat alles weegt des te zwaarder, omdat niet duidelijk is welk acuut probleem wordt opgelost. Het verhaal van ‘deukjes en krassen’ steunt niet op consumentenonderzoek, het is een oordeel van LTO op basis van wat melkveehouders melden. Dat is een erg dunne basis.

Al met al lijkt ‘Melk, donders belangriek’ eerder goed voor de gemoedsrust van de LTO-achterban dan dat het bijdraagt aan het imago van de melkveehouderij.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Wim van Beuzekom

  De recente acties van Europese melkveehouders en Europese besluiten voor extra steun hebben de sector imagoschade opgeleverd. Dat wordt door diverse bronnen binnen en buiten de landbouw gesteld (zie onder andere interview met landbouweconoom Gerrit Meester in het Agrarisch Dagblad van 30 oktober) en het is ook de ervaring van een grote groep leden van LTO Noord. De toekomst van de melkveehouderij in Nederland valt of staat met de politieke wil om de melkveehouderij ruimte te blijven geven om te ondernemen. Een goed imago is een eerste vereiste voor deze politieke wil en dus maatschappelijke wil. LTO-leden beseffen dat en willen daar samen aan werken. Is er sprake van een acuut probleem? Nee. Tegelijkertijd is dit moment, de maatschappelijke schijnwerper staat volop de sector, wel zeer kansrijk om ons verhaal te brengen. Het adagium 'het ijzer smeden als het heet is', is hier van toepassing.
  Met onze boodschap 'Melk. Da's belangriek' kunnen melkveehouders in vijf oneliners onderbouwen op welke manier melkveehouderij belangrijk is voor welvaart en welzijn in Nederland. Vertellen we daarmee het hele verhaal? Zeker niet. Heeft een campagne die gedragen wordt door melkveehouders daarmee geen bestaansrecht? Enkel het feit dat honderden LTO-leden uit hun omgeving nu vragen krijgen die ze vele jaren niet hebben gekregen, is voor de LTO-organisaties voldoende aanleiding om nu een campagne te organiseren. Daarmee neemt de sector verantwoordelijkheid voor haar eigen toekomst en doet de vereniging recht aan de wens van een grote groep leden die dit moment willen benutten om de door Tholhuijsen genoemde 'krasjes en deuken' weg te poetsen.

  Wim van Beuzekom, hoofd Communicatie & Marketing LTO Noord

 • no-profile-image

  Han

  Als melkveehouder heb je naar mijn idee maar 1 doel en wel overleven en een levens vatbare bedrijfstak neerzetten en zodat je gezin een leven kan leiden gelijk aan dat van de andere burgers. Ik betwijfel of daar een goede image bij de burgers voor nodig is? Want dat zou betekenen, dat je je afhangkelijk stelt van de "burgerij" (politie). Ik denk dat een dergelijke afhangkelijkheid levens gevaarlijk is. Een politieke omslag in Den Haag of Brussel en je bedrijf zit in zwaar weer en kun je opnieuw beginnen te poetsen aan een nieuw imago, dat goed ligt bij de nieuwe politieke stroming.
  Ik zou LTO mee willen geven om eens te denken aan een meer stabiele landbouw politiek. Misschien is de Wereld handel niet zo'n goed idee voor een stabiele voedsel voorziening met stabiele prijzen. Tot nu toe heeft de Wereld Handel nog niet voldaan aan de verwachtingen, van Honger de wereld uit en een rechtvaardiger verdeling van de financieele e sociale vooruitgang.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  De LTO heeft het niet gemakkelijk. Wie had twee jaar geleden gedacht dat de markt voor agrarische producten zo overvoerd zou worden als nu???... Niemand toch (?). Nu zitten wij met de gebakken peren. De melkveehouders zijn BOOS en zoeken de SCHULDIGE. Een grote DROOM is ingestort voor de melkproducenten!!!... Dat is WAAR , toch moeten de melkveehouders ieder voor zich een oplossing zoeken om de problemen de baas te worden!!!... De LTO heeft twee jaar geleden met goedkeuring van de leden!!!, in Brussel gepleit voor afschaffing van de quotering!!!... Die klok is moeilijk terug te draaien!!!...

 • no-profile-image

  Boesje

  Een beetje laat dan niet. @Piet, weet jij of er toen gestemd is en zo ja wat was dan de uitslag. En zo nee, hoe weet jij dan dat de leden dat goedkeurde??
  p.s. Ik heb niet mogen stemmen. Tis maar dat je het weet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Boesje, als dat waar is wat u schrijft (dat geloof ik), dan ben ik slecht geinformeerd. Een uitspraak van Siem-jan Schenk, deed mij tot deze conclusie komen. Was het dan alleen de Politiek??? Ik heb ook in de Duitse vakliteratuur gelezen dat Duitsland en Frankrijk tegen waren en de rest incl. NL voor!!!..., afschaffing van de quotering, FC toch ook??? M.vr. groet, piet

 • no-profile-image

  Arend Otten

  LTO is goed. Maar uw melk verkopen via en op <> voorwaarden is beter

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.