Home

Achtergrond

Weinig mensen hebben baat bij molenpark in Noordoostpolder

Het nieuwe windmolenpark aan de rand van de Noordoostpolder maakt een einde aan de rust in deze streek.

Dat betoogt omwonende Sjaak den Boer, akkerbouwer in Creil, nabij Urk in de Noordoostpolder.De voordelen van de molens wegen volgens hem lang niet tegen de nadelen op.

Wij landbouwers staan bekend als een vrij nuchter volk. Daarom zal ik als een van hen niet alleen proberen de nadelen van het windmolenpark dat gepland staat voor de rand van de Noordoostpolder op een rijtje te zetten, maar ook de voordelen. Laat ik beginnen met de nadelen.

Eenieder weet dat windmolens geluid produceren. Omdat deze windmolens erg groot worden (naar mijn mening beseffen nog steeds weinig mensen hoe ontzettend groot de geplande windmolens worden) is het geluid van die mate dat de regering de geluidsnormen drastisch zowel 's nachts als overdag moet verhogen wil het park er eventueel mogen komen.

En dat alles voor het zogenaamde Nationaal Landsbelang. U zult zeggen: wat heeft dat met de landbouw te maken? Ondergetekende en vele collega's met mij houden van de natuur met z'n stereotype geluiden, zoals van de vogels en vooral de rust die er van het platteland uitgaat. Enig onderzoek op internet leert dat die rust verleden tijd is. Als ervaringsdeskundige, er staan drie windmolens op korte afstand van mijn boerderij, weet ik erover mee te praten en dat zijn speelgoedmolentjes in vergelijking met de geplande molens.

Een ander nadeel, landschappelijk gezien, is de horizonvervuiling. Ik moet toegeven, er zijn mensen die windmolens mooi vinden. Vaak zijn dat mensen die er niet dichtbij wonen. Als je vanuit je kamer het uitzicht op een molen hebt van straks 200 meter hoogte gaat dat toch knap snel vervelen. Als je al niet opgenomen moet worden vanwege psychische stoornissen. Ik verzin het niet, op internet kun je van alles vinden over mensen die opgenomen moesten worden omdat ze psychisch ziek waren geworden van met name grote windmolens.

Laten we de natuurtechnische kant ook eens belichten. De rand van de Noordoostpolder staat bekend om zijn kwel. Na de komst van de drie windmolens dichtbij mijn boerderij, gelegen aan de rand van de Noordoostpolder, heb ik duidelijk meer last van kwelwater gekregen. De geplande molens zijn twee keer zo hoog, tiphoogte ongeveer 200 meter.

Waarom horen we niets over het gevaar van de toename van kwelwater of misschien nog erger: lekkage van de dijken? Ook in dit geval ben ik ervaringsdeskundige en vrees ik het ergste. Gaat er straks misschien opnieuw goede landbouwgrond verloren? En wat denkt u van de planschade? Ik ben bang dat er straks vele boerderijen niet meer te verkopen zijn.

U denkt misschien: wat een doemdenker is er hier aan het woord; je moet toch ook aan de voordelen denken en daar mag best wel iets tegenover staan? Windmolens zijn toch goed voor het milieu. Tenminste, dat zeggen de initiatiefnemers toch. Ruim 400.000 huishoudens voorzien van groene stroom. Laten we dat eens in perspectief gaan bekijken. In Nederland maakt de huishoudelijke elektriciteit 2,6 procent van onze totale energiebehoefte uit. Want de energiebehoefte van een huishouden staat in geen vergelijk met bijvoorbeeld de energiebehoefte van de industrie.

Een rekensommetje leert dat al die ruim 400.000 huishoudens maar 0,1 procent van de totale energie consumeren. Een nuchtere agrariër zou zeggen: verwaarloosbaar, hoezo nationaal landsbelang? Als we ook nog in ogenschouw nemen dat het energieverbruik met gemiddeld 2,5 procent per jaar groeit is die 0,1 procent dus gelijk aan de groei in twee weken.

Maar ik hoor u al denken: zijn er dan helemaal geen voordelen aan het windmolenpark in de Noordoostpolder? Jawel, de initiatiefnemers, die varen er straks wel bij. Is daar wat op tegen? Nee, maar moet dan voor dat kleine groepje landbouwers die er straks profijt van hebben, het unieke landschap van de rand van de Noordoostpolder te gronde gaan, de rust die er van uitgaat definitief de geschiedenisboeken ingaan, de kwaliteit van de landbouwgrond achteruitgaan en tenslotte het woongenot van vele bewoners van de rand van de Noordoostpolder voor eens en voor altijd tot het verleden gaan behoren?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.