Home

Achtergrond 1 reactie

'Weinig fouten bij EU-landbouwuitgaven'

De Europese landbouwuitgaven in 2008 zijn over het algemeen goed verantwoord.

Voor het eerst is bij minder dan 2 procent van de uitgaven iets fout gegaan. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in zijn eindrapport over de Europese uitgaven. Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel is blij met het positieve oordeel van de Rekenkamer en noemt het een mijlpaal, die mede is bereikt dankzij de hervormingen van het landbouwbeleid.

Vorige jaren had de Rekenkamer vooral wat aan te merken op de plattelandsuitgaven (tweede pijler); de verantwoording van de uitgekeerde directe betalingen (eerste pijler) was toen ook al goed.

Beide pijlers samen bevinden zich nu binnen de toegestane foutenmarge van maximaal 2 procent. Inmiddels geldt dat voor bijna de helft van alle EU-uitgaven. Bij circa 30 procent van de uitgaven ligt het aantal fouten boven de 5 procent.

Het financieel beheer van de EU als geheel kreeg voor de tweede achtereenvolgende keer een positieve beoordeling van de Rekenkamer. De meeste fouten worden nog altijd gemaakt bij de besteding van de zogenoemde structuurgelden. Daarbij gaat het vaak om verkeerd toegepaste procedures, wat niet wil zeggen dat het geld slecht is besteed.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ries Baeten

    Het is maar hoe je het bekijkt, natuurlijk. Een foutenmarge van 2 procent over het geheel, ja, maar als je 'rurale' ontwikkeling apart neemt krijg je toch een heel ander beeld. En als het cohesiefonds van 24,8 miljard een kanttekening krijgt dat 11 procent niet had mogen worden uitgekeerd, dan verwacht ik dat een serieus nieuwsblad dat eerlijk bericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.