Home

Achtergrond

Week 45: oplopende prijzen eieren

De situatie op de markt van eieren blijft onverminderd positief van toon. De vraag en bestellingen liggen op een heel behoorlijk peil en de prijzen lopen weer verder op.

Dit laatste geldt vooral voor scharrel en vrije uitloopeieren, want alhoewel er ook wel vraag is naar kooieieren, toch lopen deze eieren veel minder in prijs op dan de alternatieve soorten.

Dit laatste wordt veroorzaakt door de wat afwachtende houding van de eiproductenindustrie. Men vraagt wel, maar heeft toch duidelijk problemen met de alsmaar oplopende tendens van de eierprijzen van de laatste tijd.

Het lijkt erop dat dit marktsegment vooral inteert op nog bestaande voorraden eieren. Volgens inschattingen van enkele pakstations, zal de vraag van de industrie in verband met de verwerking richting komende Kerst, zo langzaam aan toch wat moeten gaan oplopen.

Het aanbod van scharreleieren lijkt zoals de laatste weken steeds het geval was, zeker niet overdadig, maar dat is meer het gevolg van de huidige goede vraag, dan dat er te weinig geproduceerd zou worden. Het aanbod van kooieieren oogt wat ruimer.

Samenvattend: een vriendelijk marktbeeld met verder oplopende prijstendensen.

(Bron: PPE)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.