Home

Achtergrond

Wachten op LTO en NVV

Het is onverstandig in oudere stallen aan de slag te gaan met 18 millimeterroosters.

Een vleesvarkensstal is grof gezegd niet gauw te oud. Als enigszins aan de basisvoorwaarden voor een gezond stalklimaat wordt voldaan, kun je zeggen dat, in combinatie met de lage (of afwezige) afschrijvingskosten, ook in een wat gedateerde stal met goed management renderend vleesvarkens kunnen worden gehouden.

Probleem alleen is dat deze stallen tussen nu en 2013 tegen de vlakte moeten als de eis van betonroosters met 18 millimeter spleetbreedte overeind blijft. Want van het rendement in deze stallen blijft niet veel meer over als de huidige roosters met een spleetbreedte van 20 millimeter allemaal vervangen moeten worden. Het gaat om een behoorlijke aanpassing, bijna een verbouwing, omdat in veel gevallen de hele stal eerst moet worden leeggehaald. De kosten worden becijferd op een bedrag van €50 tot €70 per vierkante meter. Voor een bedrijf met 2.500 vleesvarkensplaatsen komt dat neer op een totale investering van €75.000 tot €100.000. Een flink eenmansbedrijf met 5.000 plaatsen zou voor de operatie een bedrag tussen €150.000 en €200.000 moeten ophoesten.

Tegenover deze investering staat geen enkel extra rendement. Sterker nog, uit de boerenpraktijk komen signalen van een groot nadeel van die 18 millimeterroosters. De mest kan er niet zo door, een probleem dat zich vooral bij opfokzeugen voordoet evenals bij vleesvarkens in de tweede helft van de afmestperiode. Het stalklimaat wordt er minder door en het schoonmaken aan het eind van iedere ronde wordt tijdrovender en dus duurder.

Eens te meer kan het advies aan de varkenshouder ook hier niet anders klinken dan: wacht zolang als maar enigszins mogelijk is met het aanpassen van uw stal. Wacht op wat LTO Nederland en de NVV voor u in de wacht slepen. Wie weet wat ze nog uit de hoge hoed toveren om deze eenzijdig Nederlandse maatregel van tafel te krijgen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.