Home

Achtergrond

Voorstel voor 295 miljoen euro voor suikersector

De Europese suikerindustrie moet 295,5 miljoen euro betaald krijgen van Brussel.

De industrie heeft namelijk tussen 2001 en 2005 te veel betaald aan een fonds waaruit de subsidie voor de suikerexport is betaald. Dat voorstel doet Zweden als voorzitter van de EU aan de raad van landbouwministers. Van 2001 tot en met 2005 betaalde de suikerindustrie een heffing op suiker. Daarmee financierde Brussel de steun op de suikerexport. In 2005 is het beleid hervormd, waardoor vanaf 2006 geen quotumsuiker meer kan worden geëxporteerd naar landen buiten de EU.

Omdat de heffingen meer geld opbrachten dan dat de Europese Commissie uitgaf aan exportrestituties willen de suikerindustrie en de bietentelers het geld uit dat fonds terug. De Commissie weigerde dat.

Vorig jaar besliste het Europese Hof van Justitie dat de industrie en de telers gelijk hebben. Maar de Commissie wil niet meer dan 10 miljoen euro betalen. Daarom heeft Zweden een voorstel gedaan om uit de impasse te komen.

Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Suiker Unie, is benieuwd wat de landbouwraad hierover gaat beslissen. "In deze kwestie zijn de telers en de Europse suikerindustrie altijd samen opgetrokken. Het is nog niet duidelijk hoe dit voorstel uitpakt voor telers of fabrieken die zijn gestopt met de teelt of verwerking van bieten."

Sikken schat dat Suiker Unie ongeveer 20 miljoen euro ontvangt als het voorstel van Zweden wordt aangenomen. De heffing voor de financiering van de suikerexport bestaat niet meer. De Europese industrie en de telers hikken nog wel aan tegen twee andere heffingen op suiker die nog wel bestaan.

Sikken: "De industrie betaalt sinds 2006 een heffing op suiker om de herstructurering van de industrie te financieren. Dat fonds houdt geld over en wij vinden dat dat terug moet naar de industrie, ook al heeft de Commissie aangegeven dat geld in de algemene middelen te willen stoppen. Daarnaast betaalt de industrie een productieheffing van 12 euro per ton suiker voor de financiering van het ambtenarenapparaat om alle regelingen uit te voeren. Omdat de regelingen niet meer bestaan is deze heffing overbodig geworden."

Of registreer je om te kunnen reageren.