Home

Achtergrond

Vooral groentetelers zoeken garantie op lening

Van het totaal van 41 aanvragen voor de garantieregeling voor liquiditeit, is het grootste deel afkomstig van glasgroentebedrijven.

Volgens Dienst Regelingen (DR) hebben 29 glasgroentebedrijven een aanvraag gedaan voor de regeling. Vijf bloemenkwekers met kas deden zo’n zelfde aanvraag via de bank. Verder registreerde DR 4 potplantenbedrijven, één boomkwekerij en 2 vollegrondsgroentebedrijven.

De financiële behoefte van de verschillende bedrijven verschilt onderling. Zo hebben bloemenkwekers een meer gespreide productie, waardoor de financieringsbehoefte anders is dan groentebedrijven die een lange periode moeten overbruggen tussen de teelten. Veel bedrijven zijn uit productie in de periode van november tot maart. Dan zijn ook de inkomsten weg en komt de liquiditeit verder onder druk.

De bedrijven vroegen voor 11,4 miljoen euro aan garanties aan, blijkt uit de gegevens van Dienst Regelingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.