Home

Achtergrond

Vertrouwen in welvarende toekomst neemt af

Het gaat steeds beter met de Nederlandse bevolking.

Ruim 80 procent voelt zich gelukkig en onze werkloosheidcijfers zijn vergeleken met andere landen zeer laag. Dat blijkt uit het rapport De Sociale Staat van Nederland dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren overhandigde aan Gerdi Verbeet, de voorzitter van de Tweede Kamer.

Ondanks de toenemende welvaart denken Nederlanders echter steeds minder positief over de toekomst. Slechts 29 procent heeft er vertrouwen in dat de welvaart in de toekomst aanhoudt. In 2006 was dat nog 68 procent.

Het SCP publiceert sinds 2001 elke twee jaar een update van het rapport. Op een aantal belangrijke gebieden wordt zichtbaar hoe Nederlanders er voor staan; van de onderwijsprestaties, tot de inkomensveranderingen; van het aantal uren dat we wekelijks kranten lezen, tot de integratie van verschillende bevolkingsgroepen.

"Mogelijk komt het door de economische crisis dat Nederlanders minder optimistisch zijn over de toekomst'', denkt sociologe Hilde Coffé van de Universiteit Utrecht. ,,Maar het zogenoemde welvaartchauvinisme kan ook een rol spelen. Hoe beter het gaat met mensen, des te angstiger ze zijn om te verliezen wat ze hebben.''

Dat beïnvloedt mogelijk ook de houding tegenover minderheden. Bijna 40 procent van de Nederlanders vindt dat er te veel allochtonen in Nederland wonen. In 2000 lag dit aandeel weliswaar op 50 procent, ,,maar het is nog steeds erg hoog'', vindt Coffé. ,,Deze mensen zouden bang kunnen zijn dat allochtonen hun verworvenheden afnemen; dat zij hun welvaart met hen moeten delen. Je ziet vaak dat rechts-populistische partijen hier op inspelen.''

Ook vindt twee derde dat de kloof tussen allochtonen en autochtonen groot is. Allochtone deelnemers aan het onderzoek denken daar overigens hetzelfde over als autochtone Nederlanders. Ook zij vinden het leren van de Nederlandse taal belangrijk en menen dat allochtonen de eigen cultuur moeten loslaten.

Het rapport laat verder zien dat steeds minder Nederlanders zich wel eens onveilig voelen. In 2005 voelde 27 procent zich nog wel eens onveilig, tegenover 20 procent in 2008. Mogelijk komt dit doordat de criminaliteit al enkele jaren daalt, zo blijkt uit de politiestatistieken.

De gemiddelde levensverwachting nam de afgelopen tien jaar verder toe. Voor mannen bedraagt deze 78 jaar, voor vrouwen 82,3 jaar. Ook zijn er nog steeds grote gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. "Een terugkerend punt van zorg is dat er bij niet-westerse allochtonen over het algemeen sprake is van gezondheidsachterstanden'', merkt het SCP. Hier gaat het met name om overgewicht, kindersterfte en diabetes.

De nieuwste gegevens uit het rapport stammen uit 2008. De sociale gevolgen van de crisis zijn daarin niet of nauwelijks zichtbaar. Wel doet het planbureau een voorspelling: "Als we afgaan op de gevolgen die vorige crises hadden op de leefsituatie, dan is het waarschijnlijk dat vooral mensen aan het begin en aan het eind van hun arbeidsloopbaan, laagopgeleiden en mensen die al werkloos zijn, getroffen worden'', staat in het rapport.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.