Home

Achtergrond

Verkoopwinst op voorheen gepachte grond is belast als ROW

De winst die een tweetal stierenmesters heeft behaald op grond die in het verleden door hen werd gepacht wordt belast als Resultaat uit Overige Werkzaamheid (ROW).

Dit heeft als gevolg dat de winst belast wordt tegen het progressieve tarief. Dit is de uitkomst van een procedure die bij de Rechtbank Haarlem heeft gediend.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbenden (X en Y) exploiteren in maatschapsverband een stierenmesterij. In 1996 verkopen zij hun boerderij met opstallen en grond aan de gemeente omdat de grond in een stadsontwikkelingsgebied is gelegen (plan Vathorst). In juni 1996 kopen ze een door hen gepacht perceel weiland dat ook in plan Vathorst is gelegen. Belanghebbenden willen de grond doorverkopen om woningbouw te realiseren. Belanghebbenden rekenen deze grond tot hun privévermogen. Volgens de inspecteur behoort de grond echter tot het verplicht ondernemingsvermogen omdat de grond nog binnen de onderneming van belanghebbenden wordt aangewend. In 2005 verkopen belanghebbenden de grond. Zij stellen dat de verkoopwinst onbelast is. De inspecteur is van mening dat er sprake is van belaste winst. Ter zitting stelt de inspecteur subsidiair dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden (ROW).

Rechtbank Haarlem beslist dat het voordeel niet als winst is belast, maar als ROW. De rechtbank overweegt hierbij dat belanghebbenden de grond hebben aangekocht met de bedoeling om de grond in het kader van de ontwikkeling van het plan Vathorst door te verkopen voor woningbouw. De grond behoort dan ook tot het verplicht privévermogen. Vervolgens beslist de rechtbank echter dat belanghebbenden zich er bewust van waren dat de door hen betaalde aankoopprijs voor de door hen gepachte grond belangrijk lager lag dan de prijs die zij bij verkoop zouden kunnen bedingen. De inspecteur heeft het voordeel dan ook terecht belast als ROW

Meer informatie: Rechtbank Haarlem, MK, 17 september 2009, nr. AWB 08/4504 en AWB 08/4506

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.