Home

Achtergrond 2 reacties

Verhoging van pachtprijs bedreiging voor bedrijfsovername

De aanhoudende verhoging van de pachtprijzen kan bij jonge ondernemers de bedrijfsovername vertragen of zelfs in de weg staan, zegt het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

De eerste jaren nadat het bedrijf is overgenomen hebben de jonge ondernemers hoge financieringskosten. Een grote pachtprijsverhoging zoals nu in een aantal regio's aan de orde is, heeft dan direct gevolgen en is vooral voor deze groep een bedreiging.

Ook wordt er volgens NAJK in het systeem geen rekening gehouden met de beloning van ondernemerschap. Bij goede jaren vloeit alle winst naar de verpachter. In zowel goede als slechte krijgt de ondernemer in dit systeem het modaal inkomen toegerekend. Door in de berekeningsmethode de ondernemer te belonen voor efficiëntie en goed management wordt recht gedaan aan het onderdeel "ondernemerschap" zodat investeringen en bedrijfsontwikkeling mogelijk blijven.

In regio's waar sprake is van een forse verhoging, hebben de ondernemers te kampen met extra kosten voor de pacht. Dit kan zelfs oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per bedrijf. Het is duidelijk dat dit enorme gevolgen heeft voor pas overgenomen bedrijven. NAJK vreest dat sommige jonge ondernemers deze extra kosten niet kunnen opbrengen.

Betreffende de pachtproblematiek blijft NAJK zich zorgen maken over de verdere verhoging van de pachtprijs in bepaalde regio's.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    a nonymus

    ja, der Staat is de grootste verpachter in dit gezegende land. de staatstolgaarder heeft minder interesse in successygelden op temyn dan in direct te innen pacht. en ja, staatsburgers die tevens staatspachters zijn worden door de staat als staatswerknemers beschouwd. de staat zorgt immer goed voor zich. de hoge heren eigenen zich allerhande voorrechten toe over de kromgewerkte rug van bij voorkeur kleine zelfstandigen. hoe ontluistered was het niet, toen de oudste zoon van de weduwe von amsberg, zich noemende van oranje, ook bekend als van buren, gehuwd met de dochter van iemand, die zegt "Ich habe es nicht gewusst", zyn vakantyoptrekje in een erkend corrupt oord moest opgeven. ja een mens zou van minder slapeloze nachten krygen. go3rts alsktgoedheb

  • no-profile-image

    pachtersver.

    Zorg voor goede en stevige inbreng in de volgende bijeenkomst van de Com. Pachtnormen, waar jullie ook inzitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.