Home

Achtergrond 1 reactie

Vergroting suikerexport is voordelig voor alle bietentelers

Bietentelers kennen dit jaar een topopbrengst. Gemiddeld verwacht Suiker Unie 76 ton bieten á 18 procent suiker van een hectare. Het besluit van de EU-commissie tot verruiming van de exportvolumes kwam net op tijd. Er is een grote run op exportcertificaten omdat overal in Europa de opbrengsten hoog zijn, verwacht Gert Sikken van Suiker Unie.

De huidige suikermarktordening, die herzien is in 2006, loopt tot 2015. Een onderdeel van de herziening was een sterke beperking van de exporthoeveelheid naar de wereldmarkt. Eigenlijk komt deze exportbeperking voort uit WTO-afspraken, het wereldhandelsoverleg. Een aantal grote suikerproducerende en -exporterende landen, zoals Brazilië, Thailand en Australië, had in 2005 bezwaar gemaakt tegen de export vanuit Europa. In dit zogenaamde WTO-panel werd bepaald dat de Europese Unie veel minder mocht exporteren en qua volume gelimiteerd werd op 1,35 miljoen ton.

Dit besluit was uitermate teleurstellend voor de hele Europese suikersector. Daarmee kregen genoemde landen immers nog meer vrij spel op de wereldmarkt en het mag geen verbazing wekken dat de ruimte die Europa, door lagere exportvolumes, liet ontstaan, onmiddellijk door deze grote exporteurs werd ingevuld.

Naast de WTO-limiet meende de Europese Commissie de export zelf nog verder te moeten beperken tot 0,6 miljoen ton. Een onnodig sterke belemmering. Zeker gerelateerd aan de totale productie van circa 16 miljoen ton is dat een zeer beperkte hoeveelheid. We weten immers allemaal dat landbouwproductie nooit exact te sturen is en zeker niet binnen een bandbreedte van 5 procent.

Gelukkig heeft de Commissie, onder veelvuldig aandringen van de suikerindustrie en de bietentelers, recent besloten het exportplafond op de aanvankelijke wereldhandelslimiet van 1,35 miljoen ton te stellen. Hoewel nog steeds beperkend, leidt deze verruiming, zeker nu de wereldmarktprijs hoog is, tot een gunstige situatie voor alle bietentelers.

Het is goed dat Europa nu ook bij kan dragen aan het voldoen aan de mondiale vraag. De hoge wereldmarktprijs is ontstaan door tegenvallende oogsten in een aantal belangrijke productiegebieden, waaronder India. Het kan toch niet zo zijn dat de wereld schreeuwt om suiker terwijl er in Europa voldoende beschikbaar is, maar Europa zichzelf te strikte exportregels oplegt.

Een flink deel van de surplussuiker die we deze campagne gaan produceren, zullen we kunnen exporteren tegen gunstige prijzen. De bietentelers die surplusbieten hebben, en dat zijn ze dit jaar vanwege de hoge opbrengsten bijna allemaal, krijgen een aantrekkelijke prijs van 25 euro per ton.

Dat geldt niet voor alle surplusbieten want niet alle surplussuiker zullen we kunnen verkopen. Een deel wordt doorgeschoven en wordt beschouwd als quotumsuiker voor volgend jaar. Welk percentage dit zal zijn is nu, halverwege de campagne, niet exact vast te stellen. Geschat wordt dat surplusbieten boven 30 procent boven het leveringsrecht doorgeschoven worden van 2009 naar 2010.

Komend jaar, de suikercampagne 2010, zal er ook weer een run komen op exportcertificaten, zeker als de wereldmarktprijs hoog blijft. De hoeveelheid die Suiker Unie daarvan kan krijgen zou wel eens beperkt kunnen zijn. Wij schatten dit in op 5 procent boven het quotum.
We moeten dus niet ongebreideld surplusbieten gaan zaaien. Dat zou alleen maar leiden tot productie van suiker waar geen afzet voor is. Iedere ondernemer weet dat dat nooit een goede aanpak is.

Suiker Unie blijft zich inspannen om de suiker in alle gevallen zo goed mogelijk te verkopen. Voor de surplusbieten, tot ca 5 procent boven het quotum, wordt in 2010 ook weer 25 euro betaald. Het overige zal waarschijnlijk doorgeschoven worden naar 2011. De bietentelers doen er goed aan zich voor 2010 te richten op hun suikertoewijzing, rekening houdend met doorgeschoven suiker en uitgaande van de gemiddelde opbrengst van de laatste drie jaar.

Gert Sikken is directeur agrarische zaken bij Suiker Unie

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Bietenteler

    Een aantrekkelijke prijs: 25 euro???
    76ton x 25 euro= 1900 euro/ha. Teeltkosten 1267,- euro + 650 euro pacht = 1917,- aantrekkelijk??? Om nog maar niet te spreken over eigen grond of aankoop grond en rente! Werk jij ook onder het minimumloon Gert Sikken?

Of registreer je om te kunnen reageren.